Loading...
 

14 februari: Valentijn

Valentine


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Zijn leven

Over de heilige Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend.
Er waren wel een paar martelaren die Valentijn heetten: een priester in Rome en een bisschop in Terni. Ze zouden beiden in de derde eeuw gedood zijn (269?). Misschien gaat het hier om dezelfde persoon.

Valentijn

Bisschop Valentinus van Terni

Legendes

Legenda aurea

Volgens de ‘Legenda’ werd Valentijn om zijn geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius II. De keizer probeerde hem onder doodsbedreigingen over te halen tot het geloof van de Romeinen.
Valentijn ging daar niet op in, maar probeerde wel Claudius te bekeren tot het christendom. Hij werd veroordeeld tot de dood.
Vlak voor zijn onthoofding zou hij de blinde dochter van zijn cipier genezen hebben.
Het is niet meer te achterhalen of deze legende iets zegt over wat de heilige Valentijn echt heeft meegemaakt.Moderne legende 1

(Deze legende poogt een verband te leggen tussen Valentijn en geliefden)

Over priester Valentijn wordt verteld dat hij in de derde eeuw in Rome leefde en een wet van keizer Claudius II weigerde uit te voeren. Die wet, waarover geen enkele historische bron bestaat, verbood jonge mannen om te trouwen. Want volgens de keizer waren getrouwde mannen slechte soldaten. Hun huwelijk zou hen afleiden bij het vechten.
Omdat priester Valentijn liefde belangrijker vond dan wetten, trouwde hij jonge koppeltjes in het geheim. Toen de keizer dit vernam, liet hij hem arresteren, martelen en uiteindelijk onthoofden. Dit zou op 14 februari gebeurd zijn.Moderne legende 2

(Deze legende poogt een verband te leggen tussen Valentijn en het gebruik van geliefden om op 14 februari een kaartje te schrijven)

De avond voor zijn onthoofding, zou Valentijn nog een kaartje geschreven hebben aan de blinde dochter van de cipier Asterius, waarop hij het meisje vroeg om God trouw te blijven. Hij ondertekende het kaartje met 'van jouw Valentijn'.
Toen het meisje na de terechtstelling het kaartje in handen kreeg, kon ze weer zien en zijn berichtje lezen.Moderne legende 2 - variant

Toen Valentijn in de gevangenis zat, vroeg een cipier hem om zijn blinde dochter te genezen. Maar het geneesmiddel dat Valentijn gaf, werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de cipier tevergeefs het vonnis tegen te houden.
Na de onthoofding van Valentijn ontving het meisje een briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel. Daarop stond 'Van Valentinus'. Ze kon direct weer zien. Na dit gebeuren bekeerde de vader zich tot het christendom.

Voorstelling

Omdat Valentijn zou onthoofd zijn tijdens christenvervolgingen onder keizer Claudius, wordt hij voorgesteld met een zwaard.
Maar hij kan ook voorgesteld worden als priester met een kruisbeeld,
of als een bisschop met mijter en staf.

14 februari

Feestdag van Valentijn

In 496 riep Paus Gelasius I 14 februari, de dag waarop hij zou onthoofd zijn, uit tot de dag van de heilige Valentijn. Hij wordt gevierd als de beschermer van de geliefden.
In de tijd van paus Gelasius was er ook al geen enkel biografisch gegeven meer over Valentijn bekend. Daarom zei de paus toen dat Valentijn iemand was 'die terecht door mensen worden vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn'.Lupercalia

In het Oude Rome vierde men op 14 februari de Lupercalia, een feest voor Lupercus, de god van de herder en de kudde, en Juno, de godin van de vrouw als echtgenote en moeder. Bij de Romeinen zou men op dat feest de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gedaan hebben. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens dat feest werden de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden, elkaars partner. Mogelijk ging dit feest terug op een oud vruchtbaarheidsfeest.Feest van verliefden

Rode Rozen

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten.

Suggestie

Doen

Hartje voor Valentijn

Klik hier vor een inspirerende video.