Loading...
 

20e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 12, 1-4: Blijven geloven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Laten wij ons aansluiten
bij de mensen die getuigen van het geloof
en elke last van zonde die hindert, achter ons laten,
zodat we vastberaden de wedstrijd lopen
waarvoor we ons inschreven.
Kijk naar Jezus,
Hij legde de basis van ons geloof
en maakte dat geloof ook af.
Maar in plaats van de vreugde die Hem toekwam,
nam Hij een kruis op zich
en liet zich niet afschrikken door de schande ervan.
Nu zit Hij aan de rechterkant van de troon van God.
Denk aan Hem
want Hij kreeg veel tegenstand van mensen te verduren.
Dat zal jullie helpen om niet op te geven
en de moed te verliezen.
Jullie strijd tegen de zonde
heeft jullie nog geen bloed gekost.Stilstaan bij…

Getuigen van het geloof
Hiermee worden heel veel figuren uit het Oude Testament bedoeld, die de schrijver van de brief aan de Hebreeën rechtstreeks of onrechtstreeks heeft vermeld in het vorige hoofdstuk (Hebreeën 11): Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaak, Jacob, Jozef, Mozes, Jozua, Daniël, Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, Zacharia …


Rechterkant
In het Oude Testament zaten alleen de voornaamste personen aan de rechterkant van de koning.
In de Bijbel is het een manier om te zeggen dat iemand definitieve erkend is.

Bij de tekst

Veel vraagtekens

Men weet niet wie de tekst schreef en ook niet wie de ‘Hebreeën’ precies waren. Men vermoedt dat de tekst bedoeld was voor christenen die eerst Jood waren, en dat die geschreven werd tussen 75 en 100 na Christus.

De brief aan de Hebreeën is ook geen echte brief, het is eerder een preek om christenen ervan te overtuigen hun geloof niet te verliezen en te laten zien dat Jezus doet wat God beloofd heeft en dat met Hem een nieuwe tijd begonnen is.

Suggesties

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

De loopwedstrijd

De schrijven van de brief aan de Hebreeën vergelijkt christenen met atleten die een wedstrijd lopen.

Sta even stil wat atleten doen om zo’n wedstrijd te lopen, hoe bereiden ze zich voor?
- Welke invloed heeft hun sport op wat ze eten?
- Heeft dit invloed op hun manier van ontspannen?
- Welke invloed heeft dit op hun manier van kleden?
- Heeft dit invloed op hun manier van leven?
- Wat zijn moeilijke momenten in het leven van een atleet?

Beantwoord nadien de vragen opnieuw, maar in plaats van 'atleten' staat er nu 'christenen'.

Indien de deelnemers vinden dat christenen niet te vergelijken zijn met atleten, en hun levensstijl niet moeten aanpassen, zijn zij dan goed bezig als christenen?

REFLECTEREN

Voorbeelden van ‘geloven’

6 Rij Silhouetten

De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft heel wat mensen opgesomd die in de Bijbel voorbeelden waren van hoe me het best kan geloven.
- Welke figuren in de Bijbel zijn voor jou een voorbeeld van ‘geloven’? Waarom vind je dat?
- Zijn er mensen die nu leven die voor jou een voorbeeld van ‘geloven’ zijn? Waarom is dat?

6 Rij Mensen
Schets met de andere deelnemers een rij personen die zo’n voorbeelden zijn. Schrijf hun naam bij hun hoofd en de reden waarom ze zo’n voorbeeld zijn op hun kleding.
TIP
Je kunt ook een ‘slinger’ maken van zo’n voorbeelden.
6 Slinger