Loading...
 

23e zondag door het jaar C

23 C


De lezingen van de 23e zondag door het jaar C gaan over wijsheid: vooral over de vraag naar wijsheid en de oproep om bedachtzaam na te denken over wat te doen staat.


Al in de eerste lezing gaat het over die wijsheid. Het is trouwens een tekst uit het boek Wijsheid, een boek dat toegeschreven wordt aan koning Salomo. Dé wijze koning uit het Oude Testament. In de tekst wordt duidelijk dat wijsheid erin bestaat actief te zoeken naar wat de wil van God is bij al wat we doen.


Ook de tussenzang, psalm 90, heeft het over wijsheid en omschrijft die als het naar waarde schatten van het leven en de vraag aan God om al onze handelingen te sturen.


De tweede lezing van deze zondag toont een staaltje toegepaste wijsheid. De tekst neemt ons mee naar de tijd van de eerste christenen. In een brief vraagt Paulus aan Filemon om zijn slaaf Onesimus de vrijheid te schenken ...


In het evangelie wijst Jezus op het belang van goed nadenken bij het nemen van beslissingen, want dan kan men voluit gaan voor zijn keuze en zelfs afstand doen van al wat die gemaakte keuze in de weg staat.