Loading...
 

24 juni: Geboorte van de heilige Johannes de Doper - evangelie


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER - Lucas 1, 57-66.88

Stilstaan bij een aantal woorden uit de tekst

Barmhartigheid
Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is verwant aan hun woord voor baarmoeder. Zoals kinderen in de baarmoeder groeien, zo mogen mensen groeien in de veilige omarming van God.
In deze context verwijst de barmhartigheid van God naar het feit dat Elisabet toch een kindje krijgt, niettegenstaande haar hoge leeftijd. Hierbij valt op dat in de bijbel de meeste moeders van belangrijke personen aanvankelijk geen kinderen kunnen krijgen. Op die manier wil de bijbel zeggen dat de geboorte van zo'n kind door God gewild werd.


Naam
In die tijd was het de gewoonte om de eerste zoon in het gezin te noemen naar zijn vader. Door van deze gewoonte af te wijken, beklemtoont men heel sterk via de naam, de betekenis die dit kind voor de mensen zal hebben.


Johannes
Deze naam wil zeggen: 'God is genadig'.


Besnijdenis
De besnijdenis was voor de joden het teken van de verbondenheid van God met zijn volk en hun verbondenheid met God, niet zoals een slaaf aan zijn meester, maar zoals een kind aan zijn ouders of zoals vrienden aan elkaar toebehoren.
Bij de besnijdenis krijgt het jongetje zijn naam. Hiermee maakt men duidelijk dat dat van dan af zijn werkelijke leven begon.


Eenzame streken / Woestijn
Plaats van bezinning en voorbereiding.Dichter bij de tijd

Voor Elisabet was de tijd gekomen dat ze haar kindje moest krijgen.
Ze kreeg een zoontje.
Haar buren en haar familie waren heel blij,
want ze dachten al dat Elisabet geen kinderen kon krijgen.
'Die Johannes is een echt cadeau van God,' zeiden ze.
Een week later kwamen ze het kind besnijden.
Ze wilden het de naam van zijn vader Zacharias geven.
‘Nee,’ zei zijn moeder Elisabet, ‘hij moet Johannes heten.’
Ze zeiden: ‘Maar niemand in de familie heet Johannes.’
Ze wenkten zijn vader, en vroegen:
'Zacharias, hoe wil jij je zoon noemen?'
Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop:
‘Zijn naam is Johannes.’
Iedereen was verbaasd.
Maar op hetzelfde moment kon hij weer spreken en hij prees God.
De hele buurt was diep onder de indruk
en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken.
Het hield allen die ervan hoorden bezig, en men vroeg zich af:
‘Wat zal er van dit kind wel worden?’
Want het is overduidelijk dat de hand van de Heer op hem rust.'

De jongen groeide op en werd steeds sterker door de Geest;
Hij verbleef in de woestijn, een eenzame streek
tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde.

Suggesties

Grote kinderen

. Stilstaan bij de betekenis van een naam, en de eventuele opdracht die daaruit voortvloeit.

. stilstaan bij: wat kan voor ons de betekenis van een woestijn hebben?
- alleen in mijn kamer?
- op wandel met de hond
- voor ik ga slapen?
- ...