Loading...
 

27e zondag door het jaar A

Uit de Bijbelteksten van deze zondag spreekt ontgoocheling:


1e lezingJesaja vertelt over een vriend die een wijngaard heeft, waar hij heel goed voor zorgt, maar die hem enkel bittere vruchten geeft.
EvangelieJezus vertelt in een parabel over een landeigenaar die ontgoocheld is in de wijnbouwers aan wie hij de zorg voor zijn wijngaard toevertrouwde.
2e lezingDeze tekst uit een brief van Paulus aan de christenen van Filippi lijkt een tegengewicht voor de 1e lezing en het evangelie en roept op om in praktijk te brengen wat men leerde. Dé manier om bittere vruchten en boze wijnbouwers te vermijden?