Loading...
 

28e zondag door het jaar B - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wijsheid 7, 7-11: De rijkdom van wijsheid 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik heb gebeden om inzicht en heb die gekregen.
Ik heb gesmeekt en ik kreeg de geest van de wijsheid.
Ik vond die belangrijker dan scepters en tronen.

Rijkdom stelt niets voor als je die met wijsheid vergelijkt.
Ik kan ze niet eens vergelijken met een kostbare steen,
want naast haar is alle goud zand en is zilver maar slijk.

Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid.
Ik hield van haar meer dan van het licht,
want ze schitterde zonder ophouden.

Tegelijk met haar kreeg ik alle goede dingen.
Ze gaf mij een onmetelijke rijkdom.Stilstaan bij…

Wijsheid
In de Bijbel heeft wijsheid niets te maken met intelligentie, ook niet met levenservaring, maar met God. Iemand die wijs is, betrekt God in zijn / haar manier van leven: in de manier van omgaan met de ander, in de opvoeding, in de manier om een bedrijf te runnen, in de manier waarop men aan geneeskunde doet...
Merk op dat over de wijsheid geschreven wordt alsof het een vrouw is.

Bij de tekst

Koning Salomo

Toen koning Salomo in een droom aan God een gunst mocht vragen (1Koningen 3, 4-15) vroeg hij geen rijkdom of een lang leven maar om wijsheid. Zijn gebed werd verhoord en hij werd de meest wijze vorst in Israël.

De schrijver van het boek Wijsheid spreekt in de ik-vorm als was hij Salomo zelf. Daarom wordt dit boek ook de ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd. Maar deze tekst werd hoogstwaarschijnlijk geschreven door een pseudepigraaf, iemand die de naam van een bekende persoon gebruikt om onder zijn tekst te zetten (in dit geval: koning Salomo). Dit deed men om de tekst zelf een groter gewicht te geven.Het boek Wijsheid

Dit boek werd geschreven rond 50-30 voor Christus in Alexandrië (Egypte). Het is het meest recent geschreven boek van het Oude Testament. Men kent het alleen in de Griekse versie van de Septuagint, de Griekse vertaling van de joodse Bijbel tussen 250 en 50 voor Christus. 'Septuagint' verwijst naar het getal zeventig, want 72 rabbijnen zouden met de steun van de Egyptisch-Griekse koning Ptolemaeus II Philadelphus, in 72 dagen die joodse Bijbel in het Grieks vertaald hebben.
Omdat protestantse christenen alleen de Hebreeuwse versie van de Bijbel gebruiken, komt het boek 'Wijsheid' daarom niet voor in hun Bijbel.

Suggestie

Jongeren

VERTELEN

Het antwoord

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 28)

Er was eens een rijk man.
Hij woonde in Benares,
in het noorden van India.
Zijn zoon was verstandig,
nieuwsgierig en leergierig.

Op een dag vroeg hij aan zijn vader:
‘Wat moet ik doen
om de meest waardevolle dingen
in het leven te bekomen?’
Zijn vader zei:
‘Jongen, alleen waardevolle wegen
leiden naar waardevolle doelen.
Dit zijn ze:
Zorg ervoor dat je altijd fit bent
Wees gezond in elk opzicht
Luister naar wie meer ervaring heeft
Leer van hen die verstandiger zijn
Leef volgens de waarheid.
Handel oprecht.’

De zoon luisterde aandachtig
naar de woorden van zijn vader.
Hij probeerde vanaf dat moment
deze wegen te bewandelen.
Hij groeide op en werd een wijs man.