Loading...
 

29e zondag door het jaar C - eerste lezing

2 Foto


…page…

Exodus 17, 8-13: Mozes bidt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Amalek viel Israël aan in Refidim.
Toen zei Mozes tegen Jozua:
`Kies een aantal mannen uit
en ga morgen tegen Amalek vechten.
Ikzelf zal op de top van de heuvel gaan staan
met de staf van God in mijn hand.'
Jozua deed wat Mozes hem vroeg.
Hij vocht met Amalek,
terwijl Mozes, Aäron en Chur de heuvel opklommen.
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield
waren de Israëlieten aan het winnen.
Maar als hij zijn armen liet zakken,
dan won Amalek.
Tenslotte werden de armen van Mozes moe.
Toen haalden Aäron en Chur een steen voor hem
waar hij kon op zitten.
Ze gingen naast hem staan
om elk een arm van Mozes te ondersteunen. texttext
Zo bleven zijn armen omhooggeheven, tot de zon onderging.
En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.Stilstaan bij …

Amalek
Kleinzoon van Esau, de tweelingbroer van Jakob.
De Amalekieten waren een nomadenstam in het noorden van het Sinaïtisch schiereiland. Eeuwenlang plunderden en teisterden ze de zuidelijke provincies van Israël.

Mozes
Mozes wordt voorgesteld als de bemiddelaar tussen God en het volk Israël. Hij is het die bij God de zaak van Israël behartigt.
Lees meer over Mozes.

Jozua
Dit is voor het eerst dat Jozua vermeld wordt in het boek Exodus. De schrijver gaat ervan uit dat Jozua bekend is.
Volgens de Bijbel volgde hij Mozes op als leider van de Israëlieten. Hij was de zoon van Nun, uit de stam Efraïm (oudste zoon van Jozef) en was een van de twaalf verkenners die Mozes stuurde naar Kanaän.

Refidim
De locatie van Refidim is zoals bij de meeste plaatsen uit het boek Exodus twijfelachtig. Het zou kunnen dat Refidim lag in de Feiranvallei (Wadi Feiran), een vallei waarin nogal wat ruïnes van kerken en ook graven te vinden zijn.

Bij de tekst

God

Met het beeld van de biddende Mozes wordt duidelijk dat de overwinning op de Amalekieten het werk is van God, want zolang Mozes zijn armen opheft om te God te bidden, zolang is Jozua aan de winnende hand.


Bijbel en kunst

POUSSIN

Jozua vecht tegen Amalek (ca 1625)

5 Poussin Strijd Tussen De Israëlieten En De Amalekieten

Olieverf op doek (97 × 134 cm), Hermitage, Sint-Petersburg


Werk van de Franse kunstschilder Nicolas Poussin (1593/94 – 1665). Het stelt Exodus 17 voor, waarbij de Israëlieten tijdens hun tocht door de woestijn werden aangevallen door de stam van Amalek.
Terwijl Jozua en zijn mannen zichzelf verdedigen, bidden Mozes, Aaron en Chur op de top van de heuvel.

J. E. MILLAIS

Overwinning O Heer

5 John Everett Millais VictoryOLord


Werk van de succesvolle Britse schilder en tekenaar John Everett Millais (1829 – 1896), een van de oprichters van de kunstenaarsvereniging Pre-Raphaelite Brotherhood.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

Kleurpagina
Kleurprent

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Reconstrueren van het verhaal

Hierna volgt het verhaal in de goede volgorde en met de tekst op de juiste plaats.

Bezorg de kinderen de teksten apart en ook de illustraties van de ‘installaties’ met legoblokken.
Ze schikken eerst de tekst in de goede volgorde en plaatsen er daarna de meest passende illustratie bij.

Ex17 08 Amalek viel Israël aan in Refidim.
Ex17 10b Mozes zei tegen Jozua: `Kies enkele mannen uit om morgen tegen Amalek te vechten. Ik zal samen met Aäron en Chur de top van de heuvel beklimmen '
Ex17 11a Zolang Mozes zijn armen ophoog hield, wonnen de Israëlieten.
Ex17 12a Maar als hij zijn armen liet zakken, dan won Amalek.
Ex17 12b Omdat Mozes moe werd, haalden Aäron en Chur een steen om op te zitten. Ze gingen naast hem staan en ondersteunden zijn armen. Zo versloeg Jozua Amalek en zijn leger.


(Bron van de illustraties: http://www.bricktestament.com/exodus)