Loading...
 

2e paaszondag C - eerste lezing


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 5, 12-16: De eerste christenen


Suggestie

Grote kinderen

Het boek 'Handelingen'

(Geïnspireerd door: S. VERHULST in Zonneland plus, 2007, nr 22)

Tijdens de paastijd wordt in de eucharistieviering voorgelezen uit het boek 'Handelingen'. Dit boek schreef Lucas nadat hij eerder een evangelie schreef.

.
Schrijf het woord 'Handelingen' op een flap of op een bord.
- Begrijpen jullie dit woord?
- Kunnen jullie het uitleggen?
Onderlijn bijvoorbeeld het woord 'hand' of laat de kinderen een woordenboek raadplegen.
Schrijf er uiteindelijk naast: 'dingen die je doet'.

.
Het woord 'handelingen' is familie van het woord 'handelen'.
- Wat kun je zoal doen?
- Geef elk drie voorbeelden van wat je kunt doen.

.
Vertel dat in de Bijbel een boek opgenomen is met als titel: 'Handelingen'. Het is een boek dat geschreven werd door Lucas. Lees daarna het stukje voor dat als eerste lezing wordt voorgelezen in het A-jaar: Handelingen 2, 42-47 (A-jaar).
- Welke handelingen waren belangrijk voor de eerste christenen?
Noteer die woorden rond het woord 'Handelingen'
- Welke van die 'handelingen' zijn voor ons nog steeds belangrijk?
Onderlijn de woorden die de kinderen aangeven.
- Waarom vinden jullie deze handelingen belangrijk?

.
- Maak een tekening of een gedicht rond een woord dat je kiest.
Groepeer dan de werken van de kinderen rond het woord 'Handelingen' of maak er een muurkrant van, die een plaats vindt bij de ingang van de kerk of een gang in de school.