Loading...
 

31e zondag door het jaar A

In het evangelie trekt Jezus van leer tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij vindt dat wat ze vragen van de mensen zwaar en haast ondraaglijk om dragen is: wel 613 geboden en verboden om te onderhouden. De boodschap die Jezus bracht vatte Hij samen in de zin: 'Hou van God met heel je hart, en van je medemens als van jezelf.'

In de eerste lezing trekt de profeet Maleachi ook van leer, maar dan tegen de priesters in de tempel te Jeruzalem. 

Heel anders is de sfeer in de tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonika. Daarin zet Paulus de puntjes op de i: het gaat uiteindelijk allemaal over het woord van God.