Loading...
 

6e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wijsheid van Jezus Sirach 15, 15-20: Keuzemogelijkheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als je dat wil,
kun je de geboden onderhouden.
Het is verstandig te doen wat God graag heeft.
Hij heeft vuur en water voor jou neergezet:
je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
Voor de mens liggen het leven en de dood,
en wat hij kiest wordt hem gegeven.

Onmetelijk is de wijsheid van God,
zijn macht is geweldig, alles ziet Hij.
Zijn ogen zijn gericht
op wie respect voor Hem heeft,
alles wat een mens doet,
is Hem bekend.

Hij gaf niemand de opdracht om te zondigen,
niemand kreeg van Hem de toelating om kwaad te doen.

Bij de tekst

Kerngedachte

De vraag is niet: waarom laat God het kwaad toe, wel: waarom laat de mens het kwaad toe in de wereld.Historische context

Hellenistische filosofen geloofden in het noodlot: alles wat in de natuur en met de mensen gebeurde, lag vooraf vast. Jezus Sirach die deze opvatting kende, wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de mens.