Loading...
 

9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen

Basilica Di San Giovanni E Palazzo


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Feest van de kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen

Wanneer?

9 november, datum waarop paus Sylvester I de eerste kerk heeft ingewijd op de plaats waar vroeger het paleis van de Laterani stond.Lezingen in de liturgie

Ezechiël 47, 1-2.8-9.12
1 Korintiërs 3, 9b-11.16-17
Johannes 2, 13-22: Weg met de handelaars in de tempel!

De Basiliek van Sint-Jan van Lateranen

Geschiedenis

Het Lateraans Paleis was generaties lang eigendom van de adellijke familie Laterani. Dat waren reders en importeurs van wilde dieren en hadden bestuursfuncties bij verschillende Romeinse keizers.

De laatste die het paleis bewoonde Plautius Lateranus, werd onder keizer Nero in 64 na Christus ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Hij had enkele christenen in het paleis laten onderduiken. De keizer confisceerde zijn bezittingen.

Later kwamen het paleis en de gronden die erbij hoorden als bruidsschat in handen van Fausta, de tweede echtgenote van keizer Constantijn en werd daarom Domus Faustae genoemd.

Het paleis kreeg weer de naam 'Paleis van Lateranen' toen Constantijn het schonk aan paus Miltiades (310-314), die er een kerk bouwde en een residentie voor zichzelf. Die kerk werd op 9 november 324 ingewijd door paus Sylvester I. Sindsdien woonden de pausen in het paleis van Lateranen.

De kerk en het ernaast gelegen paleis van Lateranen vormden in de middeleeuwen het centrum van de wereldkerk. Er werden meer dan 250 concilies in gehouden waarvan vijf algemene (oecumenische).

Aan het verblijf van de pausen in Lateranen kwam een einde toen de paus in 1378 terugkeerde uit Avignon want het paleis was intussen zo goed als onbewoonbaar geworden. Het had erg geleden onder een aantal branden en een aardbeving. Eerst gingen de pausen wonen bij de Santa Maria in Trastevere en later bij de basiliek van Santa Maria Maggiore. Daarna vestigden ze zich in 1870 definitief in het Vaticaan, waar de vroegere functies van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en het erbij horende paleis werd overgenomen door de Sint-Pietersbasiliek en de gebouwen in Vaticaanstad.


St Jan Lateranen Binnenzicht

De huidige barokke kerk dateert van 1650. De Zwitserse architect Borromini bewaarde de plattegrond en structuur van de oorspronkelijke kerk.


Plafond Sint Janvan Lateranen
Paus Innocentius X gaf ook de opdracht om het houten plafond van de oude basiliek te bewaren.

IMG 2579Betekenis

Sint-Jan van Lateranen is vanaf haar wijding de kathedraal (bisschopskerk) van de bisschop van Rome (de paus). Zo gezien is ze dus de hoofdkerk van de christenen over de hele wereld. Dit staat trouwens in het Latijn te lezen op de voorgevel van de kerk: "Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld).
Sint-Jan van Lateranen is dus belangrijker dan de Sint-Pietersbasiliek.


Sint Jan Van Lateranen
Deze kerk is zowel aan Johannes de doper als aan Johannes de evangelist toegewijd.

Suggestie

OP STAP

Kerkbezoek

Met een kerkwijding wordt voor iedereen duidelijk: dit gebouw is niet zomaar een aantal muren met een dak bovenop. Het is de plaats waar mensen bijeenkomen die God en Jezus in hun leven een belangrijke rol laten spelen. Het feest van de wijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen is een gelegenheid om de eigen parochiekerk van nabij te bekijken. Omdat je onmogelijk zomaar tijdens de eucharistie in de kerk kunt rondwandelen, neem je misschien best op voorhand wat foto's (uit het vervolg wordt duidelijk welke dat het best kunnen zijn). Na de eucharistieviering wandel je met het groepje kinderen even in de kerk waarbij je 'in het echt' gaat zien wat je voordien op foto toonde.


Klik hier voor info en suggesties bij zo'n bezoek.