Loading...
 

BABEL - BABYLON

Babylon Ruïnes


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Babel / Babylon, een stad uit de oudheid, ligt in het huidige Irak, ongeveer 300 kilometer stroomopwaarts van haar samenloop met de Tigris, 80 km ten zuiden van Bagdad aan de Eufraat (rivier) zowel op de linker- als op de rechteroever.

550 Voor Chr

Reconstructie van Babel (550 voor Christus)
Betekenis van de naam

‘Babylon’ is een Griekse verbastering van het Akkadische Bāb-Ilim, wat betekent ‘de Poort van God’.
In de Bijbel wordt Babylon Babel genoemd. Het Nederlandse woord 'babbelen' is daarvan afkomstig via de tekst over de toren van Babel.De geschiedenis van Babel

Volgens een mythe ligt de oorsprong van Babylon bij een opdracht van de godin Nanna aan de koning van Ur om deze stad te bouwen. In een andere mythe was het de god Marduk die de stad bouwde.


Rond 1700 voor Christus was deze hoofdstad van Babylonië een van de belangrijkste centra van de toenmalige wereld. De stad was gebouwd met harde baksteen. Ze werd doorkruist en ingedeeld door brede wegen. Er was ook een netwerk van kanalen.


In 609 voor Christus versloeg de Babylonische kroonprins Nebukadnessar Assyrië. Vier jaar later werd hij koning (tot 562). Met hem begon de honderdjarige bloei van het rijk.
Hij was de koning die veel Israëlieten in ballingschap stuurde naar Babylonië, nadat hij Jeruzalem en de tempel had verwoest.

Isjtarpoort

Tijdens de Babylonische ballingschap lag Babel aan weerszijden van de Eufraat en was omringd door een dubbele muur met zeven poorten. Eén van die poorten was de Istarpoort, die nu te zien is in het Pergamon-museum te Berlijn. De poort was overdekt met blauw geëmailleerde baksteen-reliëfs van stieren en draken.
De brede weg achter de poort liep dwars door de stad en was geplaveid met roze marmer en tegels van kalksteen.

Wetenswaardigheden

Hangende Tuinen

Hangende Tuinen

De 'Hangende tuinen van Babylon' waren een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. Koning Nebukadnezar II zou ze aangelegd hebben. Het waren terrastuinen op de eerste en tweede verdieping van de gebouwen. Daarmee wilde de koning één van zijn vrouwen een plezier doen: een Medische prinses die wegkwijnde in het dorre, vlakke Babylon. Omdat ze heel veel heimwee had naar de weelderige natuur van haar bergachtig vaderland, liet Nebukadnezar een kunstmatige berg opwerpen waarop exotische planten werden geplant. Het geheel werd begoten met water van een pompinstallatie die dag en nacht door slaven en ossen werd aangedreven.De Toren van Babel

Die toren was een ziggoerat, een kunstmatige berg, die soms wel 100 meter hoog kon zijn en drie tot zeven terrassen had, die door zeer steile trappen verbonden waren. Zo werd de wereld van de mensen verbonden met de woonplaats van de goden. Op de top van zo’n toren was een tempel waar men offers bracht aan de goden om ze te beïnvloeden. Daar bestudeerden priesters en waarzeggers ook de loop van de sterren om hierin de wil van de goden af te lezen.
In Irak werden een dertigtal dergelijke torens opgegraven.
De toren van Babel was een ziggoerat ter ere van Mardoek, de stadsgod van Babel, 90 meter in het vierkant en 90 meter hoog. De verschillende verdiepingen waren te bereiken via een buitentrap.

Ziggurat Reconstructie

Reconstructie van de toren van Babel.


Toen de joden naar Babylonië gedeporteerd werden, zagen ze ruïnes van zo’n toren. In hun ogen was zo'n toren een teken van hoogmoed, omdat de mens poogde door te dringen tot het eigen verblijf van God.

Babylonische ballingschap

De ballingschap van het volk Israël naar Babel, was de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van Israël omdat het zo’n invloed had op het jodendom. In de Bijbel wordt de stad Babel/Babylon gezien als de bron van immens kwaad, het machtscentrum van de tegenstrevers van God.
Babylon is uit de Bijbel bekend omdat koning Nebukadnessar de bevolking van het Tweestammenrijk (Juda en Benjamin) in ballingschap naar Babel wegvoerde. Daar verbleven ze ruim vijftig jaar. Toen het Babylonisch rijk onder Nebukadnessar door de Perzen werd veroverd, gaf de Perzische koning Cyrus de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem.VIP’s in Babylon

Hamurabi

Codice Di Hammurabi 03

De Zuil van Hammurabi, is van 1750 voor Christus. Op die zuil staat koning Hammurabi ( regering: 1792-1750) die de wettafels vasthoudt.Nebukadnessar

Nebukadnessar was koning van 605 tot 562 voor Christus. In de Bijbel staat dat hij in het derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda de stad Jeruzalem belegerde. Nebukadnezar nam veel Joden gevangen, die hij naar Babel / Babylon deporteerde (Babylonische ballingschap). De inwoners van Juda moesten verplicht in Babylonië wonen als straf omdat ze in opstand waren gekomen tegen de koning.
Na verscheidene belegeringen verwoestte hij in 586 voor Christus Jeruzalem volledig.

Nebukadnessar liet veel grote en mooie gebouwen bouwen. Hij maakte de stad Babylon erg groot en deelde die in in verschillende wijken, die allemaal ongeveer even groot waren. De stad was toen 890 hectare groot (ongeveer 1780 voetbalvelden).

Babel in de Bijbel

Oude Testament

. Genesis 11, 1-9: De toren van Babel
. Psalm 137: Heimwee naar Jeruzalem
. Daniël 13: Daniël en Susanna