Loading...
 

Doopsel van Christus A - eerste lezing

Geknakte Riet

HET GEKNAKTE RIET
ZAL HIJ NIET BREKEN


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn dienaar

De tekst

Dichter bij de tijd

God zegt: 'Kijk, dit is mijn dienaar, die Ik zal steunen.
Hem heb Ik uitverkoren. Ik hou van hem.
Ik heb hem mijn geest gegeven.
Hij zal de volken leren om goed en eerlijk te zijn.
Mijn dienaar roept niet en schreeuwt niet.
Hij laat zijn stem niet horen op straat.
Het geknakte riet breekt hij niet
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Echt waar, hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.
Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden kijken uit naar zijn boodschap.

Ik, God, heb u geroepen om geluk te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk,
tot een licht voor alle volkeren:
blinde mensen zullen weer zien,
gevangenen zullen uit de donkere kerker bevrijd worden.'Stilstaan bij ...

Dit is mijn Dienaar
Met deze woorden wordt de dienaar door God voorgesteld. Die woorden gebruikte men vroeger bij de troonsbestijging van een koning.

Wie Jesaja precies heeft bedoeld met deze Dienaar is niet duidelijk:
. Bedoelde hij Cyrus / Kores (De koning van het Perzische Rijk die de joodse ballingen in Babylon toestond om naar hun land terug te keren)?
. Bedoelde hij zichzelf (profeet Jesaja)?
. Bedoelde hij de Messias? (zoals christenen deze tekst lezen)
. Bedoelde hij het volk Israël?


Geest
Bij de troonsbestijging van een koning, zalfde men de koning met olie en sprak men de woorden uit: 'Ik zal u tot Vader zijn en gij Mij tot Zoon.' Zo ontving de koning de Geest van God. Dit gebruik is met deze betekenis opgenomen in het sacrament van het vormsel.
Na de tijd van de koningen werden de hogepriesters en later ook de profeten gezalfd. Het Hebreeuwse woord voor 'zalven, 'masja' is terug te vinden in het woord 'masijach' de 'gezalfde', dat je kunt horen in het woord: ‘Messias’. (De Griekse vertaling voor het woord Messias is Christus)


Licht voor de naties
De zending van de Messias wordt niet beperkt tot het eigen joodse volk.


Blinden; gevangenen
Hiermee bedoelde Jesaja de ballingen in Babylonië.Spreken met beelden

'Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.'

Hiermee bedoelde Jesaja:

'Zwakke mensen zal hij niet nog zwakker maken.
Mensen zonder kracht zal hij niet kapot maken.' (Bijbel in Gewone taal)

Bij de tekst

Liederen over de dienaar van JHWH

(Ebed JHWH-liederen)
In de teksten van Jesaja staan er vier liederen over de ‘Dienaar van JHWH’.

Jesaja 42, 1-4: het eerste lied over de Dienaar van JHWH.
Daarin staat de taak van de Dienaar: het recht op aarde vestigen.

Jesaja 49, 1-6 is het tweede lied.
Daarin staat dat de Dienaar de terugkeer van de joden in ballingschap moet realiseren en dat Hij een licht voor alle volkeren zal zijn.

Jesaja 50, 4-9 is het derde lied en Jesaja 52, 13-53,12 is het vierde lied.
In de twee laatste liederen ontwikkelt de rol van de Dienaar zich verder.

Deze liederen zijn nogal belangrijk voor christenen, omdat ze Jezus in die Dienaar hebben gezien.
De eerste christenen lazen ze als het levensprogramma van Christus, die een nieuwe tijd laat beginnen, waarin recht en gerechtigheid zegevieren.
Ze zagen die tekst tegelijk als richtingwijzer voor de levensweg van alle christenen.

Suggestie

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Dromen in Babylon

Daar zitten ze dan, de bewoners van Jeruzalem...
gevangen in Babylon.
Alles is voorbij: Jeruzalem is verwoest, de tempel platgebrand
het land één grote ruïne en deel van een provincie van Babylonië

Profeten hadden de bewoners van Jeruzalem nog zo gezegd
dat ze van levenshouding moesten veranderen.
Maar je weet hoe dat gaat. Mensen veranderen niet zomaar.
En zo waren ze uiteindelijk
als vreemdelingen uit hun eigen land weggevoerd.

Midden in die puinhoop van hun leven is er een profeet, een tweede Jesaja
die zegt dat er iemand zal komen
die deze hele troosteloze situatie op zijn kop zal zetten.


"Hij is niet iemand die roept, of schreeuwt, of betoogt,
Het is iemand die het geknakte riet niet zal breken
en een zacht vuur niet zal blussen.
Het is iemand die zonder ophouden
ervoor zorgt dat iedereen het goed heeft.

En iedereen zal willen zien wat hij doet
en doen wat hij zegt.

Als je blind bent, zal hij je doen zien
Ben je gevangen, hij zal je uit de kerker bevrijden."


De mensen die naar die profeet luisterden, dachten:
hij kan het wel allemaal mooi zeggen
maar daarom is het nog niet zo
Dat was ook zo.
Maar omdat de profeet zei
dat die sombere tijden voorbij zouden gaan
dat het ooit wel eens opnieuw goed met hen zou worden
gaf dat moed om die moeilijke tijd aan te kunnen.