Loading...
 

Handelingen 16, 22-34: Paulus en Silas in de gevangenis

File0001505297540


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 16, 22-34: Paulus en Silas in de gevangenis

De tekst

Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Verhalen van Paulus, uitgeverij Averbode, 2013, p. 26-29)

Een tijd later ging Paulus naar Filippi samen met Silas, een van zijn beste medewerkers. Daar kwamen ze onderweg een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest. Daardoor kon ze de toekomst voorspellen. Dit talent bracht veel geld op voor haar meesters. Paulus genas haar. Hij zei tegen de geest:
‘In de naam van Jezus Christus: verlaat deze vrouw!’
Op dat moment ging de geest uit haar weg.

Toen de eigenaars van de slavin merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen voor de bestuurders van de stad.
‘Sla hen met stokken', zeiden die.
Daarna werden ze opgesloten in de gevangenis, waar een cipier hen streng moest bewaken. Daarom sloot die hen op in de binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok.
Om middernacht was er een hevige aardbeving. De deuren van de gevangenis sprongen open en de kettingen raakten los uit de muur.

De cipier schrok wakker. Toen hij de deuren open zag, dacht hij dat de gevangenen ontsnapt waren. Daarom wilde hij zelfmoord plegen. Maar Paulus riep:
‘Niet doen! We zijn nog allemaal hier!’
De cipier viel bevend voor Paulus en Silas en vroeg:
‘Wat moet ik doen om gered te worden?’
Ze zeiden:
‘Geloof in Jezus.’
Het was middernacht. De cipier maakte hun wonden schoon. Daarna bracht hij hen naar zijn woning en gaf hun te eten.
In de vroege morgen kwamen enkele mensen van het gerecht naar de gevangenis om Paulus en Silas vrij te laten. Maar Paulus zei:
‘Men heeft ons geslagen zonder enige vorm van proces, terwijl we Romeinse burgers zijn.'
Ze schrokken toen ze dat hoorden. Wat later kwamen de bestuurders van de stad. Die lieten hen vrij en vroegen hun om de stad te verlaten.Stilstaan bij …

Filippi
Filippi was vroeger een belangrijke stad in het oosten van Macedonië. De stad was in 42 voor Christus een Romeinse kolonie geworden. Er woonde een kleine groep joden.
Vandaag is van die stad niets meer over. Lees meer over Filippi.

Gebedsplaats
Omdat de joodse gemeente van Filippi geen synagoge bezat, kwamen de joden bijeen aan de oever van een rivier, in verband met de voorgeschreven wassingen.

Purperstoffen
Er waren in Filippi veel Romeinse officieren aan wie Lydia wellicht veel purperen mantels kon verkopen.

Geest
In de tekst staat dat een slavin een Python-geest bezat. De Python was volgens oude sagen een slang die in een rotsspleet van Delfi woonde. Daar ging de priesteres boven de kloof zitten op haar drievoet die met pythonvel bekleed was. Ze gaf er haar orakels, moeilijke soms dubbelzinnige uitspraken en voorspellingen over de toekomst. De slang bezat volgens de Grieken ook krachten die mensen konden genezen. Ze zagen de python als een bemiddelaar tussen goden en mensen.

Gevangenis
In de ruïnes van Filippi vond men een laag gelegen overwelfde ruimte, die wellicht door de Romeinen werd gebouwd. Archeologen veronderstellen dat dit de gevangenis geweest is waar Paulus en Silas werden opgesloten, omdat boven de gewelfde ruimte een kapel gebouwd werd, waarschijnlijk ter gedachtenis aan de apostelen in een tijd dat men zich nog de oude gevangenis herinnerde. Die gevangenis bevindt zich nu ongeveer drie meter onder het straatniveau. Men haalde vroeger namelijk het puin nooit weg, maar egaliseerde de grond. Daarna bouwde men de stad verder boven op die verhoogde plaatsen.

Romeins staatsburger
Romeinse burgers mochten volgens het Romeinse recht niet gegeseld worden.

Bij de tekst

Net als Petrus

Lucas laat geen kans voorbijgaan om Paulus op dezelfde hoogte te plaatsen als Petrus. In Filippi wordt Paulus uit de gevangenis bevrijd, net zoals Petrus uit de gevangenis bevrijd werd. (zie: Handelingen 12, 1-11: de vrijlating van Petrus.)

Bijbel en kunst

ONBEKEND

Paulus en Silas in de gevangenis

Paul Silas In Prison

Suggesties

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Paulus en Silas in de gevangenis

Vertel eerst over de gebeurtenissen van Paulus en Silas in Filippi.

Daarna vertellen de kinderen het verhaal opnieuw met behulp van deze illustraties:


Jailer 1


Paul Silas 1


Paul Silas Arrested


Paul Silas Stocks

Eerst leggen ze naar hun aanvoelen de illustraties in de volgorde van de tekst en stellen ze de figuur / figuren voor op de illustratie.
DOEN

Kleuren


Paul And Silas Earthquake Coloring Page