Loading...
 

Lezingen in het A-jaar

Letter A

- JAAR


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

2e zondag van de advent A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

3e zondag van de advent A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

4e zondag van de advent A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelieKersttijd

Kerstmis
- Vooravond: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
- Nachtmis: eerste lezing, evangelie
- Dageraadsmis: evangelie
- Dagmis: eerste lezing, evangelie

Heilige Familie:
tussenzang, evangelie

Feest van de moeder Gods Maria:
evangelie

Openbaring van de Heer:
eerste lezing, evangelie

Doopsel van Christus:
eerste lezing, evangelie

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag:
tussenzang, evangelie

1e zondag van de 40dagentijd A:
eerste lezing, evangelie

2e zondag van de 40dagentijd A:
eerste lezing, evangelie

3e zondag van de 40dagentijd A:
eerste lezing, evangelie

4e zondag van de veertigdagentijd A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

5e zondag van de veertigdagentijd A:
eerste lezing, evangelie

Palmzondag A, start van de De GoedeWeek::
evangelie uit de palmliturgie, eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Witte Donderdag:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Goede Vrijdag:
evangeliePaastijd

Pasen / Stille zaterdag - paaswake
eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, vijfde lezing, achtste lezing, evangelie

Pasen / 1e paaszondag A B C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

2e paaszondag A B C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

3e paaszondag A:
tussenzang, evangelie

4e paaszondag A:
tussenzang, evangelie

5e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

6e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

Hemelvaart ABC:
eerste lezing, evangelie

7e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

Pinksteren ABC:
vooravond:
eerste lezing
dagmis:
eerste lezing, evangelie

Heilige Drie-eenheid A:
eerste lezing, evangelie

Sacramentszondag A:
eerste lezing, evangelie

Zondagen door het jaar 

2e zondag door het jaar A:
evangelie

3e zondag door het jaar A:
tussenzang, evangelie

4e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

5e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

6e zondag door het jaar A:
evangelie

7e zondag door het jaar A:
tussenzang, evangelie

8e zondag door het jaar A:
evangelie

9e zondag door het jaar A:
evangelie

10e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

11e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

12e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

13e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

14e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

15e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

16e zondag door het jaar A:
evangelie

17e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

18e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

19e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

20e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

21e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

22e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

23e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

24e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

25e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

26e zondag door het jaar A:
tussenzang, tussenzang, tweede lezing, evangelie

27e zondag door het jaar A:
tweede lezing, evangelie

28e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

29e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

30e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

31e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

32e zondag door het jaar A:
tweede lezing, evangelie

33e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

Christus Koning A:
eerste lezing, tussenzang, evangelieHeiligenfeesten

2 februari: Opdracht van de Heer / Lichtmis:
evangelie

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria:
eerste lezing, evangelie

24 juni: Geboorte van Johannes de doper
Vooravond: eerste lezing
Mis van de dag: evangelie

29 juni: Heilige Petrus en ((Paulus|Paulus):
Mis van de dag: eerste lezing, evangelie

6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer:
eerste lezing, evangelie

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria:
Mis van de dag: evangelie

14 september: Feest van de kruisverheffing:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

1 november:
evangelie

2 november: Allerzielen:
. tussenzang 1, evangelie 1
. tussenzang 2, evangelie 2
. tweede lezing 3, evangelie 3

9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen:
tussenzang, evangelie