Loading...
 

Lezingen in het A-jaar

Letter A


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent A
2e zondag van de advent A
3e zondag van de advent A
4e zondag van de advent AKersttijd

Kerstmis A B C
Heilige Familie A
Feest van de moeder Gods Maria A B C
Openbaring van de Heer A B C
Doopsel van Christus A

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag

1e zondag van de 40dagentijd A

2e zondag van de 40dagentijd A:
eerste lezing, evangelie

3e zondag van de 40dagentijd A

4e zondag van de veertigdagentijd A

5e zondag van de veertigdagentijd A:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

Palmzondag A, start van de De GoedeWeek::
evangelie uit de palmliturgie, eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Witte Donderdag:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Goede Vrijdag:
evangeliePaastijd

Pasen
Stille zaterdag - paaswake
eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, vijfde lezing, achtste lezing, evangelie

1e paaszondag A B C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

2e paaszondag A B C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

3e paaszondag A:
tussenzang, evangelie

4e paaszondag A:
tussenzang, evangelie

5e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

6e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

Hemelvaart A
eerste lezing, evangelie

7e paaszondag A:
eerste lezing, evangelie

Pinksteren ABC:
vooravond:
eerste lezing
dagmis:
eerste lezing, evangelie

Heilige Drie-eenheid A:
eerste lezing, evangelie

Sacramentszondag A:
eerste lezing, evangelie

Zondagen door het jaar 

2e zondag door het jaar A:
evangelie

3e zondag door het jaar A:
tussenzang, evangelie

4e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

5e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

6e zondag door het jaar A:
evangelie

7e zondag door het jaar A:
tussenzang, evangelie

8e zondag door het jaar A:
evangelie

9e zondag door het jaar A:
tweede lezing, evangelie

10e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

11e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

12e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

13e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

14e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

15e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

16e zondag door het jaar A:
evangelie

17e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

18e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

19e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

20e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

21e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

22e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

23e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

24e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

25e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

26e zondag door het jaar A:
tussenzang, tweede lezing, evangelie

27e zondag door het jaar A:
tweede lezing, evangelie

28e zondag door het jaar A:
eerste lezing, evangelie

29e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

30e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

31e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

32e zondag door het jaar A:
tweede lezing, evangelie

33e zondag door het jaar A:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

Christus Koning A:
eerste lezing, tussenzang, evangelieHeiligenfeesten

2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
29 juni: HH Petrus en Paulus
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
14 september: Feest van de Kruisverheffing
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen