Loading...
 

Liturgisch jaar A 2019-2020

DECEMBER 2019

Kerstkring

Advent

1 december: 1e zondag van de advent A
6 december: Sint-Nicolaas
8 december: 2e zondag van de advent A
15 december: 3e zondag van de advent A
22 december: 4e zondag van de advent A

Kersttijd

24 / 25 december: Kerstmis
29 december: Heilige Familie


JANUARI 2020
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria, Wereldgebedsdag voor de vrede
5 januari: Openbaring van de Heer A B C
6 januari: Driekoningen
12 januari: Doopsel van Christus ATijd door het jaar I

19 januari: 2e zondag door het jaar A
Extra: Oecumene
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: 3e zondag door het jaar A


FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: Heilige Blasius
9 februari: 5e zondag door het jaar A
14 februari: Valentijn
14 - 21 februari: Week tegen pesten
16 februari : 6e zondag door het jaar A
23 februari : 7e zondag door het jaar A

Paaskring

Veertigdagentijd

25 februari: Carnaval
26 februari: Aswoensdag


MAART
1 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd A
8 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd A
15 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd A
22 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd A
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
29 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd A


APRIL
5 april
Palmzondag A:
evangelie uit de palmliturgie, eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Goede Week
9 april: Witte Donderdag A B C
10 april: Goede Vrijdag A B C

Paastijd

11 april
Paaswake A B C
12 april
Pasen A B C
Extra: Vijftigdagentijd
14 april
dinsdag van de paasoctaaf, de eerste week na Pasen: evangelie

19 april
2e paaszondag A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie

26 april
3e paaszondag A: evangelie


MEI
3 mei
4e paaszondag A: tussenzang, evangelie

10 mei
5e paaszondag A: eerste lezing, evangelie
Pater Damiaan
12, 13, 14 mei
IJsheiligen

17 mei
6e paaszondag A: eerste lezing, evangelie
21 mei
Hemelvaart: eerste lezing, evangelie

24 mei
7e paaszondag A: eerste lezing, evangelie
30 mei
Pinksteren - vooravond: eerste lezing uit Genesis, eerste lezing uit Ezechiël


31 mei
Pinksteren ABC, dagmis: eerste lezing, evangelie


JUNI

Tijd door het jaar II

7 juni
Heilige Drie-Eenheid A: eerste lezing, evangelie

14 juni
Sacramentszondag A: eerste lezing, evangelie
11e zondag door het jaar A: tweede lezing, evangelie

21 juni
12e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie
23 juni
Geboorte van Johannes de doper - vooravond: eerste lezing
24 juni
Geboorte van Johannes de doper - dag: evangelie

28 juni
13e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie
29 juni
Heilige Petrus en Paulus: eerste lezing, evangelie


JULI
5 juli
14e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie

12 juli
15e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie

19 juli
16e zondag door het jaar A: evangelie

26 juli
17e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie
30 juli
Internationale dag van de vriendschap


AUGUSTUS
2 augustus
18e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie
6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer: eerste lezing, evangelie

9 augustus
19e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie
15 augustus,
Tenhemelopneming van Maria: evangelie

16 augustus
20e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie

23 augustus
21e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie

30 augustus
22e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie


SEPTEMBER
Extra: Bij een nieuwe start
Extra: Het liturgisch jaar
6 september
23e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie

13 september
24e zondag door het jaar A: eerste lezing, tussenzang, evangelie
14 september
Feest van de kruisverheffing: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Vrede

20 september
25e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie

27 september
26e zondag door het jaar A: tussenzang, tweede lezing, evangelie


OKTOBER
Extra: Missie
4 oktober
27e zondag door het jaar A: tweede lezing, evangelie
Sint-Franciscus

11 oktober
28e zondag door het jaar A: eerste lezing, evangelie

18 oktober
29e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
22 oktober
Johannes Paulus II


25 oktober
30e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
31 oktober: Halloween


NOVEMBER
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
8 november
32e zondag door het jaar A: tweede lezing, evangelie
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten; Extra: Vrede

15 november
33e zondag door het jaar A: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
17 november: Sint-Elisabeth

22 november
Christus Koning A: eerste lezing, tussenzang, evangelie