Loading...
 

Matteüs

01 Matteüs


De schrijver
De evangelist Matteüs
Het evangelie volgens Matteüs
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Matteüs zelf. De andere referenties betreffen info en suggesties bij parallelle teksten bij Marcus en /of Lucas)


1
Matteüs 1, 1-25: De stamboom van Jezus
Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus


2
Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Matteüs 2, 13-15 . 2, 19-23: De vlucht naar Egypte


3
Matteüs 3, 1-12: Optreden van Johannes de doper
Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus


4
Matteüs 4, 1-11: Jezus in de woestijn
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen


5
Matteüs 5, 1-12a: De zaligsprekingen
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht
Matteüs 5, 17-37: De bergrede
Matteüs 5, 38-48: De Bergrede II


6
Matteüs 6, 1-6.16-18: Jezus over juist leven
Matteüs 6, 24-34: Maak je geen zorgen


7
Matteüs 7, 21-27: Het huis op de rots / Bergrede IV


8
Matteüs 8, 5-13: Jezus en de honderdman
Matteüs 8, 23-27: Jezus stilt de storm


9
Matteüs 9, 1-8: Jezus geneest een melaatse
Matteüs 9, 9-13: De roeping van Levi
Matteüs 9, 18-26: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaren ziek was
Matteüs 9, 36 - 10, 8: Zending van de leerlingen


10
Matteüs 10, 26-33: Wees niet bang
Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen


11
Matteüs 11, 2-11: Johannes de doper over de Messias
Matteüs 11, 25-30: Komt allen tot Mij


12
Matteüs 12, 9-14: De man met een vergroeide hand


13
Matteüs 13, 1-23: De zaaier
Matteüs 13, 24-43: Over zaadjes
Matteüs 13, 31-32: Het mosterdzaadje
Matteüs 13, 44-52: Kostbare schatten
Matteüs 13, 53-58: Geen profeet in eigen stad


14
Matteüs 14, 13-21: Jezus geeft veel mensen te eten
Matteüs 14, 22-33: Jezus wandelt op het water


15
Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw


16
Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 16, 21-27: Jezus navolgen


17
Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg


18
Matteüs 18, 15-20: Broederliefde
Matteüs 18, 21-35: De onbarmhartige dienaar


20
Matteüs 20, 1-16a: De werkers van het elfde uur


21
Matteüs 21, 1-11: De intocht in Jeruzalem
Matteüs 21, 28-32: Een vader en zijn twee zonen
Matteüs 21, 33-43: De boze wijnbouwers


22
Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden
Matteüs 22, 15-21: Geef aan de keizer wat hem toekomt
Matteüs 22, 34-40: Het eerste gebod


23
Matteüs 23, 1-12: Over de Farizeeën


24
Matteüs 24, 37-44: Wees waakzaam


25
Matteüs 25, 1-13: De tien bruidsmeisjes
Matteüs 25, 14-30: De talenten
Matteüs 25, 31-46: Het laatste oordeel


26
Matteüs 26, 14-27, 66: De laatste dagen van Jezus
. Matteüs 26, 14-56: Verraad van Judas en laatste avondmaal
. Matteüs 26, 36-56: Jezus op de Olijfberg
. Matteüs 26, 57-68: Jezus wordt ondervraagd


27
. Matteüs 27, 27-61: Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven


28
Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf
Matteüs 28, 16-20: Opdracht in Galilea