Loading...
 

OLIJFBERG

Olijfberg


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

De Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem en maakt deel uit van een bergrug die van noord naar zuid loopt. Het hoogste punt is 827 meter hoog. Op die plaats wordt de hemelvaart van Jezus herdacht. Aan de voet van de Olijfberg ligt het Kidrondal. De Kidron is een beek die meestal droog ligt en het regenwater verzamelt dat komt van de Olijfberg en de Tempelberg, waarop de tempel van Jeruzalem gebouwd werd.


Omdat de Olijfberg hoger ligt dan de stad, had men van daar uit een mooi zicht op de tempel.
Zicht Op De Tempel2

Merk de begraafplaats op aan de voet van de Olijfberg
Betekenis van de naam

De berg dankt zijn naam aan de olijfgaarden op de berg, vroeger en ook nu.

Olijfbomen

Aan de voet van de berg ligt Getsemane (= olijvenpers) de plaats waar Jezus werd gearresteerd.

Wetenswaardigheden

Populaire begraafplaats

De profeet Zacharia schreef (Zacharia 14, 4) dat God op de Olijfberg op het einde der tijden zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen. Daarom was de Olijfberg altijd al een populaire begraafplaats. Tot op vandaag worden er doden begraven. Daar zijn ongeveer 150.000 graven.

Olijfberg Graven

Op de Olijfberg zijn graven van bekende personen zoals de profeet Zacharia (herkenbaar aan het piramide-vormige dak), Absalom (zoon van David) en heel veel rabbijnen.

Zkharia Hezir TombsDe hemelvaart van Jezus

Op de top van de Olijfberg staat de Hemelvaartsmoskee, met op het achthoekig moskeeplein de kapel van de Hemelvaart.

Jerusalem Hemelvaartskerk

Een eerste kapel werd rond 380 na Christus gebouwd. Dat gebouw had geen koepel en was dus open aan de bovenkant. Het sobere kale gebouw dat nu te zien is, is een verbouwing van rond 1152 door de kruisvaarders. In die kapel toont men een voetafdruk op een steen als tastbaar 'bewijs' van de hemelvaart van Jezus.

Jesus Footprint

De Olijfberg in de Bijbel

Nieuwe Testament

Matteüs 26, 36-56: Jezus in Getsemane

Handelingen 1, 1-11: Hemelvaart van Jezus