Loading...
 

Openbaring des Heren - eerste lezing

Jeruzalem


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 60, 1-6: Het licht van Jeruzalem

De tekst

Dichter bij de tijd

Jeruzalem, sta op en schitter.
Je licht is gekomen:
God komt naar je toe
als een stralende zon.
De duisternis bedekt de aarde,
de volkeren leven in het donker,
maar over jou schijnt God,
zijn licht is boven jou zichtbaar.

Volkeren en koningen
laten zich leiden door dat licht,
de glans van de opkomende zon.

Doe je ogen open en kijk om je heen.
iedereen verzamelt zich en gaat naar je toe:
je zonen komen van verre landen
je dochters worden gedragen.

Jeruzalem,
je zult stralen van blijdschap als je het ziet,
je hart zal bonzen van vreugde.
Je krijgt de schatten van de zee,
en de rijkdom van de volkeren.
Een vloed van kamelen zal jouw land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
De mensen uit Seba dragen goud en wierook,
en verkondigen hoe machtig God is.Stilstaan bij ...

Licht
Het licht dat opkomt over Jeruzalem is het symbool van de aanwezigheid van God in de stad. Hij is het die heil en geluk aan de stad geeft. Wanneer dat gebeurt, komen volkeren naar haar toe, beladen met rijkdom.
Later zagen de eerste christenen in dit ‘licht’ het beeld van Jezus.


Duisternis
Israël werd in ballingschap gestuurd, ver weg van Jeruzalem en de heilige berg. Die Babylonische ballingschap was als de grote duisternis, een tijd verstoken van elk licht.


Kamelen
Deze tekst van Jesaja gaf aanleiding om vanaf een bepaald moment in de geschiedenis de ‘wijzen uit het oosten’ af te beelden met kamelen. In de oudste voorstellingen van de wijzen, gaan die te voet. Later kregen ze vervoersmiddelen: paarden, olifanten … en ook kamelen.


Efa
Met Efa wordt een stam van Midian bedoeld, die terug gaat op Efa, de zoon van Midian (Genesis 25,4). Hoewel zijn nakomelingen tussen de Midianieten woonden, bleven ze voor zichzelf verder de naam van hun voorvader Efa gebruiken.


Seba
Waarschijnlijk was Seba een streek in Noord-Arabië. Maar het kan ook een gebied zijn in Zuid-Arabië dat bewoond werd door de Sabeeën, die handelaars waren.


Goud en wierook
Dit edel metaal en die bijzondere geur roepen oosterse weelde en rijkdom op. In deze tekst kan dit gezien worden als een compensatie voor het leed dat Israël werd aangedaan.
Goud en wierook komen in het evangelie van Matteüs voor als geschenken van de wijzen bij hun bezoek aan Jezus.

Bij de tekst

Stralend nieuw!

Jeruzalem wordt weer opgebouwd. De stad die in de periode van de ballingschap verwoest werd, raakt vol licht en vreugde wanneer ze terugkeert in de gunst van God. Dit wordt weergegeven met ‘wereldse’ begrippen als: rijkdom, macht, invloed, voorspoed ...

Suggestie

Jongeren

CREATIEF

Collage

De jongeren maken twee collages: één die de situatie van het verwoeste Jeruzalem weergeeft, een andere die het nieuwe Jeruzalem oproept.
Ze kunnen er woordcollages of beeldcollages van maken.
Het materiaal vinden ze in de jaaroverzichten van kranten en tijdschriften.

Het verwoeste Jeruzalem staat symbool voor alle vormen van oorlog, geweld ... Sombere kleuren of titels, die verwijzen naar vormen van terreur, krijgen de bovenhand.
(Een zwarte zon?)

Het nieuwe Jeruzalem wordt het beeld van de nieuwe stad, van een nieuwe wereld. De kleuren zijn frisser. Wat getoond wordt straalt hoop uit. Ook de teksten geven uitzicht op betere tijden.
(Een gele zon?)