Loading...
 

Paaswake A B C - achtste lezing

2 Water


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Romeinen 6, 3-11: Eén met Christus

De tekst

Dichter bij de tijd

U weet toch dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus,
ook gedoopt zijn in zijn dood?
We zijn door het doopsel met Hem gestorven en begraven.
En zoals Christus uit de dood is opgewekt
door de macht van de Vader,
zo gaan wij ook een nieuw leven leiden.
Als wij één geworden zijn met Christus in zijn dood,
dan zullen wij ook één zijn met Hem in zijn verrijzenis.
Dat weten we:
ons oude bestaan is met Christus gekruisigd
Daarom is er een einde gekomen aan ons zondig leven:
en zijn we niet langer in dienst van de zonde.
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Wij zijn met Christus gestorven,
daarom geloven we
dat we ook met Hem zullen verrijzen.
Want we weten dat Christus
die uit de dood is opgewekt,
niet meer kan sterven.
De dood heeft geen macht meer over Hem.
Want de dood die Hij stierf,
maakte een einde aan de zonde, voor eens en altijd.
Nu Hij leeft, leeft Hij voor God.
Zo moet u ook uzelf zien:
dood voor de zonde, maar levend voor God
in uw eenheid met Christus Jezus.Stilstaan bij ...

Gedoopt in zijn dood
Dit is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de onderdompeling bij het doopsel. Deze onderdompeling kan men ervaren als een sterven, als een definitief achter zich laten van een bepaalde levensfase om met Christus naar een nieuw leven op te staan.


Oude mens
Hiermee wordt de mens bedoeld van wie zijn leven bepaald is door zonde en egoïsme.

Bij de tekst

In zijn brief aan de christenen van Rome, schrijft Paulus over wat het is christen te zijn.