Loading...
 

Palmzondag

2 Palmbomen
Foto © Chantal Leterme


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

De eerste dag van de Goede Week

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen. Op die dag herdenkt men in de liturgie twee feiten:

. De vreugdevolle, feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren.

Bij het begin van de eucharistie wijdt de priester de palmen, achteraan in de kerk. Daarop volgt een palmprocessie, waarbij de aanwezigen de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem herdenken.. Het droevige feit van Jezus' lijden en sterven.

Tijdens de eucharistieviering wordt het lijdensverhaal van Jezus voorgelezen (= lang evangelie). De priester draagt op Palmzondag rode gewaden, waarvan het rood doet denken aan het lijden van Jezus.

Eucharistieviering op Palmzondag

Palmliturgie

Met Palmzondag, de zondag voor Pasen, de eerste dag van de Goede Week, wordt de eucharistieviering voorafgegaan door de palmliturgie, waarbij met palmen / palmtakjes (buxustakjes) de blijde intrede van Jezus te Jeruzalem wordt herdacht. Dit gebeuren wordt onderstreept door het voorlezen van het evangelie over de intrede van Jezus.
A-jaar: evangelie (Matteüs 21, 1-11)
B-jaar: evangelie (Marcus 11, 1-10) of (Johannes 12, 12-16)
C-jaar: (Lucas 19, 28-40)Lang evangelie

A-jaar: evangelie (Matteüs 26, 14 – Matteüs 27, 66)
B-jaar: ((Marcus 14,1 – Marcus 15, 47)
C-jaar: ((Lucas 22, 14 – Lucas 23, 56)

Gebruiken

Palmtakjes

Palm SAM 4532

De palmen uit het evangelie worden in onze streken vervangen door takjes van buxus (palmtakjes). Vroeger werden gewijde palmtakjes opgehangen boven of naast de huisdeur of werden ze geplaatst aan de uithoeken van de akkers. Nu brengt men ze meestal aan achter een kruisbeeld.


Naar analogie van de kerstversiering maakt men 'bloemstukjes' van buxus en gele bloemen. Als tegenhanger voor de kerstboom worden takken van krulwilgen, waarvan de knoppen pas ontloken zijn, opgesmukt met gele linten en versierde uitgeblazen eieren.Palmpasen

In bepaalde delen van Vlaanderen bestaat de gewoonte een 'palmpasen' te maken. Soms spreekt men ook van palmpasenkruis of palmpasenstok. Dit is een stok of kruis (= dood hout), die vol gehangen wordt met versieringen, die verwijzen naar lijden, dood en verrijzenis van J.C.

Palm - herinnert aan de intrede van Jezus in Jeruzalem
Brood - doet denken aan het Laatste Avondmaal
Haan - verwijst naar de verloochening van Petrus
Eieren - doen denken aan nieuw leven, verrijzenis
Linten, snoep – benadrukken het feestelijke van de palmpasen

Sam 0735

Overwegingen

Groen

Zoals voor Noach
de groene olijftak
het teken was van God
dat het leven herbegon


zo kan het groene palmtakje
een teken zijn
dat ook voor ieder van ons
het leven verder gaat.Het palmtakje

Vandaag nam je een gewijd palmtakje mee naar huis.
Mocht je denken dat dit palmtakje je geluk zal brengen
of je extra goddelijke bescherming zal geven,
dan zou je wel eens erg ontgoocheld kunnen worden.

God wil natuurlijk wel dat je gelukkig bent,
maar Hij nodigt jou vooral uit om daar zelf aan te werken.

Als je gelooft dat het leven erin bestaat om lief te hebben,
zelfs wanneer het leven je geen cadeaus geeft,
als je denkt dat rechtvaardigheid, respect voor de mens en solidariteit
waarden zijn die verder moeten ontwikkeld worden,
als je probeert om te kijken naar wat er om je heen gebeurt,
als je jouw buur een goeiedag zegt, ook als hij niet reageert,
als je probeert zo te leven en te handelen
dat iedereen wordt gerespecteerd op zijn werk, in zijn buurt of elders ...
neem dan maar gerust dat palmtakje mee.

Het zal je eraan herinneren
dat het leven sterker is dan de dood, zoals Jezus liet zien
dat Jezus’ boodschap van liefde er is voor elk moment van jouw leven.
dat je met de hulp van God wilt meewerken
aan het geluk voor jezelf en dat van de anderen.