Loading...
 

Psalm 16

2 Foto


…page…

Psalm 16: Veilig bij God

De tekst

Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Een puntdicht van David.

Zorg voor mij, God,
bij U zoek ik bescherming.

Ik zeg tegen God: ‘U bent mijn Heer,
Buiten U is er geen geluk.'

In de goden van dit land,
vind ik geen vreugde meer.

De mensen hebben heel veel goden,
en iedereen wil hen dienen.

Maar ik geef die geen offers meer van bloed,
hun namen komen mij niet meer op mijn lippen.

God, mijn bezit, mijn beker,
mijn lot ligt in uw handen.

Mijn meetlinten lagen op een goede plaats:
Ik kreeg een prachtig stuk!

Ik dank God om de raad die Hij me geeft:
zelf ‘s nachts spreekt Hij mijn geweten aan.

Ik houd God altijd voor ogen.
Met Hem naast mij, val ik niet.

Mijn hart is blij, en mijn ziel zingt:
ik ben veilig en zonder zorgen.

Want U geeft mij niet prijs aan de dood,
U laat mij het graf niet zien.

U wijst mij de weg naar het leven,
voor altijd het volle geluk aan uw rechterhand.Naar psalm 16

(Erwin Roosen)

Bescherm mij, God.
Bij Jou ben ik veilig.
Want niemand is
groter dan Jij.

Jij bent
al wat ik heb.
Mijn leven ligt
helemaal in jouw handen.

Zelfs ’s nachts
denk ik aan Jou.
Met Jou aan mijn zijde
zal mij niets overkomen.

Daarom verheug ik mij
en juich ik.
Want in jouw nabijheid
ben ik gelukkig.Stilstaan bij …

Puntdicht
(Hebreeuws: mikam; Grieks: epigram)
Een kort en bondig gedicht met een woordspeling of pointe.


Levensbeker
In deze context wordt met deze beker het lot bedoeld.


Meetsnoer / meetlint
In het begin van de zaaitijd werd gemeenschappelijk land met meetsnoeren in verschillende stukken verdeeld en door het lot toegewezen.


Geweten
In de oorspronkelijke tekst staat: ‘nieren’.


Rechterhand
Wie aan de rechterhand van iemand zat, zat op de ereplaats.
In een rechtszaak stond de verdediger rechts van de aangeklaagde. Zo was rechts de plaats waarvan men hulp kon verwachten.

Bij de tekst

Ontstaan

Waarschijnlijk werd deze psalm geschreven in de Perzische periode (na 539 voor Christus).Betekenis

De psalmist kiest radicaal voor God en tegen de afgoden. Bij God vindt hij alles wat hij nodig heeft. Als hij zijn leven in de handen van God legt, krijgt hij vreugde in het heden en moet hij geen vrees hebben voor de toekomst.Paulus en psalm 16

Wanneer Paulus de joden toespreekt in de synagoge van Antiochië in Pisidië, citeert hij uit deze psalm (Handelingen 13, 35) als hij het heeft over de verrijzenis van Jezus.