Loading...
 

Psalm 34

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 34: De Heer is nabij

De tekst

Dichter bij de tijd

Een psalm van David.
Hij deed tegenover koning Abimelek alsof hij gek was.
De koning joeg hem weg en David vertrok.

alef
De Heer wil ik altijd prijzen,
ik zing steeds een lied voor Hem.
bet
Ik juich voor de Heer.
Mensen die God trouw zijn luisteren daar blij naar.
gimel
Zing samen met mij voor de Heer.
Laten we Hem samen prijzen.

dalet
Toen ik de Heer riep, gaf Hij mij antwoord.
Hij bevrijdde mij van mijn angsten.
he
De mensen die naar Hem opzien,
stralen van geluk.
zajin
Toen ik, arme mens, de Heer riep, antwoordde Hij.
Hij heeft mij gered.
chet
De engel van de Heer beschermt hen die Hem vrezen.
Zo brengt Hij redding.

tet
Proef en geniet: de Heer is zoet.
De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.
jod
Heb eerbied voor de Heer.
Wie Hem vreest, komt niets tekort.
kaf
Overmoedige leeuwen lijden gebrek en honger,
maar wie de Heer zoekt ontbreekt niets.

lamed
Kom, vrienden, luister naar mij.
Ik zal jullie vol eerbied voor de Heer onderwijzen.
mem
Wil er iemand lang leven en gelukkig zijn?
nun
Vertel dan geen kwaad van anderen,
vertel geen leugens.
samech
Doe geen kwaad, maar wees goed.
Tracht in vrede te leven.
ajin
De Heer ziet wie goed leeft,
Hij luistert als iemand roept om hulp.
pe
Maar slechte mensen keert de Heer zijn rug toe.
Niemand zal nog aan hen denken.

tsade
De Heer luistert als mensen roepen om hulp.
Hij redt hen uit hun nood.
qof
Als je hart gebroken is, is de Heer nabij.
Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt.
resj
Hoe groot de moeilijkheden ook zijn van goede mensen,
de Heer bevrijdt hen telkens opnieuw.
sjin
Hij waakt over hen.
Hun zal geen enkel kwaad overkomen.

taw
Het kwaad zal boze mensen zelf doden,
omdat ze goede mensen afwijzen.
.
De Heer redt de mensen die Hem dienen.
Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.


(De vreemde 'vette' woorden zijn een fonetische weergave van de letters uit het Hebreeuwse alfabet.)

Bij de tekst

Een alfabetische psalm (acrostichon)

Elke nieuwe regel van deze psalm begint met een andere letter uit het Hebreeuwse alfabet (22 letters). Dit is ook het geval bij de psalmen 24, 37, 111-112, 119, 145.
Dat men alle letters gebruikt wil zeggen dat men alle aspecten in een ervaring wil verwoorden.

Bijvoorbeeld:
Psalm 111: De daden van God
Psalm 112: Het leven van de rechtvaardige
Psalm 119: Wet
Psalm 145: God is koning


Merk op
. In psalm 34 is er geen duidelijke rode draad
. De letter 'waw' (de 6e letter van het Hebreeuwse alfabet) ontbreekt in deze psalm.
. Het laatste vers (vers 23) valt buiten de reeks.Opbouw van de psalm

Vers 1
Hebreeuwse titel van deze psalm, die zegt dat dit een psalm van David is.
Deze titel linkt deze psalm met een gebeurtenis die vermeld staat in 1 Samuël 21, 10 - 22, 1, maar daar is Achis de naam van de koning. Bovendien is het verband tussen de gebeurtenis en de psalm niet duidelijk.


Verzen 2-4
Uitnodiging om samen met de psalmist, de schrijver van de psalm, te bidden


Verzen 5-7
Getuigenis van de eigen ervaring van de psalmist waarbij hij in vers 7 zijn persoonlijke ervaring laat uitmonden in een algemene geloofsbelijdenis.


Verzen 8-9
Er komen afwisselend aansporingen en bekentenissen.
Door zich gelovig aan God toe te vertrouwen, ervaart men hoe God te vertrouwen is in zijn mildheid en reddende nabijheid.


Verzen 12-22
In deze verzen komt vooral onderricht over ethiek en godsleer:
. mijdt het kwade, doe wat goed is (12-15)
. God is te vertrouwen (16-19)


Vers 23
Vredevolle afsluiting van de psalm.Anawim

De hele psalm ademt de spiritualiteit van de anawim. Na de ballingschap in Babylonië vormden zij een aparte groep binnen het joodse volk. Hun levenswijze wordt getypeerd door:
. de Heer vrezen
. naar Hem opzien
. eendrachtig zijn naam vereren
. zijn heil zoeken bij de Heer
. Hem gewijd zijn
. Hem eerbiedigen
Deze houdingen vind je ook in de psalm.

Suggesties

BELEVEN

Een eigen gebed schrijven

Schrijf een gebed waarvan de eerste letter van elke zin het alfabet weergeeft.

Of

Werk op dezelfde manier, maar gebruik als eerste letter de letters van een treffend woord.
Bijvoorbeeld:
herder, zingen, dansen, redden, bevrijden ...Een lied voor God

5 - Toen ik de Heer riep, gaf Hij mij antwoord. Hij bevrijdde mij van mijn angsten.
7 - Toen ik, arme mens, de Heer riep, antwoordde Hij. Hij heeft mij gered.
9 - Proef en geniet: de Heer is zoet. De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.
16 - De Heer ziet wie goed leeft, Hij luistert als iemand roept om hulp.
18 - De Heer luistert als mensen roepen om hulp. Hij redt hen uit hun nood.
23 - De Heer redt de mensen die Hem dienen. Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.


Als je de bovenstaande zinnen uit de psalm opnieuw leest, stel je een soort tweeledigheid vast:
het eerste deel van elke zin heeft het over God / de Heer, het tweede deel heeft het over de mensen / iemand / mij.
Laat dit jou inspireren om een lied over God te schrijven.
Leg eerst bijeen wat je over God denkt, wat je over God hebt horen zeggen.
Formuleer deze gedachten in korte zinnen.
Laat elk van die zinnen volgen door een korte zin die iets zegt over het effect daarvan op mensen.


TIP
Zing dit lied zoals een rapper dat zou doen. Heb dus ook aandacht voor het ritme en de klankkleur in elke zin.
(Rappen is: iets vertellen op muziek zoals Afro-Amerikanen dat doen. Dit rijmend praten/zingen wordt rap genoemd in de New-Yorkse wijk The Bronx. Het betekent praten.)