Loading...
 

Psalm 40

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 40: Een nieuw lied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

Vol verlangen keek ik uit naar God,
toen boog Hij zich naar mij toe
en hoorde mijn geroep om hulp.
Hij trok mij uit het graf,
uit het slijk van zuigend moeras,
zette mijn voeten op een rots,
gaf ze vaste grond.

Hij legde een nieuw lied in mijn mond:
een lofzang voor onze God.
Dat iedereen dit mag zien
en vol ontzag vertrouwen op God.
Want gelukkig is de mens die vertrouwt op God,
en niet gaat staan bij hoogmoedige mensen,
en ook niet bij wie zich verliest in leugens.

Ontelbare wonderen heb Jij gedaan voor ons, God.
Jouw grootheid is met niets te vergelijken.
Wilde ik erover spreken,
ik vond er de woorden niet voor.

Jij die offers en geschenken afwijst
en geen brand - en zoenoffers wilt hebben,
Jij hebt mijn dove oren geopend!
Daarom zeg ik: 'Hier ben ik.
In het boek staat over mij:
God, ik wil doen wat Jij wilt.
Jouw wet is gegrift in mijn hart.
Dat maakt mij blij.'

Ik spreek over jouw goedheid
wanneer het volk bijeen is.
Zie, ik houd mijn lippen niet dicht:
Jij, God, Jij weet dit van mij.
Jouw goedheid heb ik nooit in mijn hart verborgen.
Ik spreek over jouw trouw, jouw hulp
en zwijg niet over jouw liefde, jouw waarheid,
waar iedereen bijeen komt.

God, ontzeg mij jouw zorg niet:
dat jouw goedheid, jouw waarheid mij altijd beschermen.
Want rampen omsluiten mij, ze zijn stilaan ontelbaar.
Mijn zonden achtervolgen mij.
Ze zijn talrijker dan de haren op mijn hoofd.
Ik kan het niet meer aanzien,
mijn hart begeeft het.
God, wil me redden, als het Je belieft.
God, kom me snel te hulp.

Laat wie het gemunt heeft op mijn leven,
beschaamd staan, bewust van schande.
Laat wie op mijn ongeluk hoopten,
smadelijk afdruipen.
Laat wie schaterden: 'Raak! Die is raak!'
zich vernederd schuilen.
Laat ieder van wie het hart naar Jou uitgaat
geluk en vreugde vinden in Jou.
Laat ieder die jouw heil verwacht
elke dag de woorden ‘grootmachtig is God' herhalen.

Ik ben zo ellendig, zo arm.
God, wil aan mij denken.
Jij bent mijn hulp, mijn redder.
Mijn God, wacht niet langer.Stilstaan bij …

Boekrol
Allusie op het ‘Boek van het leven’ waarin de namen en de daden staan van de rechtvaardigen.

Bij de tekst

Betekenis

Doen wat God graag heeft is belangrijker dan offers brengen.Opbouw

. Verzen 2-6 Verkondiging van de trouw en de hulp van God
. Verzen 7-13 Persoonlijke overweging
. Verzen,14-18 Gebed (vergelijkbaar met psalm 70)