Loading...
 

Psalm 98

Koor


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 98: Zing allemaal voor God

De tekst

Dichter bij de tijd

Zing allemaal voor God
(C. Leterme 2017)

Zing een nieuw lied voor de Heer,
want Hij heeft wondere dingen gedaan.
zijn heilige arm bracht overwinning.
Hij toonde zijn goedheid en zijn gerechtigheid
voor de ogen van alle mensen.
Zijn liefde en trouw voor Israƫl vergat Hij niet.
Iedereen op aarde ziet zijn goedheid.

Alle mensen op aarde, juich voor de Heer!
Begin te zingen, speel op de instrumenten!
Zing voor God op de citer en bij tokkelmuziek!
Juich voor God met trompetten, en bazuingeschal!
Zee en al wat erin leeft, laat je horen!
Aarde en wie daarop woont, juich!
Rivieren, klap in de handen!
Bergen, jubel allemaal mee voor het gezicht van de Heer,
want Hij komt als rechter van de aarde.
Hij spreekt eerlijk recht voor alle mensen op de wereld.
Naar psalm 98
(E. ROOSEN)

Zing voor de Heer
een nieuw lied!
Juich Hem toe
en jubel het uit!

Blaas voor Hem
op de trompet
en speel voor Hem
op de gitaar.

Rivieren,
klap in jullie handen.
Bergen,
sluit jullie daar bij aan.

Want de Heer komt!
En aan iedereen
wil Hij zijn vrede
en zijn liefde geven!

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Shout for joy

(Muziek: Dan Davison - 2007)

Shout for joy to the Lord
Shout for joy all the earth
O burst forth with joy
in jubilant song with music

Praise the Lord with the harp
Join with voices of singing
O shout to the Lord with the trompets
And the blast of the horn
Shout fot joy tot he Lord

Let the sea resound and all it contains
The people in all of the world
Let the rivers clap their hands
Let the mountains sing together with joy

Shout for joy tot he Lord
Shout for joy all the earth
Let there be sound
Let there be music
Praise the Lord with a joyful song
Zing met blijdschap voor de Heer
Zing met vreugde, de hele wereld
O barst van vreugde
met een jubelend lied vol muziek

Loof de Heer met de harp
Kom samen met hemelse stemmen
O zing voor de Heer met trompetten
en de galm van de hoorn
Zing met vreugde voor de Heer

Laat de zee weerklinken met al wat erin leeft
alle mensen op de aarde
Laat de rivieren klappen in de handen
Laat de bergen samen zingen met vreugde

Zing met blijdschap voor de Heer
Zing met vreugde, de hele wereld
Laat er klank zijn,
laat er muziek zijn.
Loof de Heer met een vreugdevol lied.


Luister mee