Loading...
 

RACHAB

2 Rachab


…page…

Wie was Rachab?

De naam Rachab

Rachab betekent ‘breed’, ‘wijd’ en is verwant aan het werkwoord rachob = verwijden, uitbreiden.Hoer? Herbergierster?

In het boek Jozua wordt Rachab als prostituée voorgesteld.
Op basis van de betekenis van haar naam (Rachab) menen oud-Christelijke en Rabbijnse bronnen dat ze een herberg openhield. Ook Flavius Josephus, een belangrijk joods geschiedschrijver, noemt haar een herbergierster.De vrouw van Salmon

Rachab trouwde met Salmon. Ze kregen een zoon: Boaz. Deze Boaz huwde met Ruth. Ze kregen een zoon Obed, die de grootvader werd van koning David.
Zo is Rachab de stammoeder van David en uiteindelijk ook van Jezus.De vrouw van Jozua?

De rabbijnse traditie zegt dat Rachab later met Jozua trouwde en de stammoeder werd van acht profeten, onder wie Jeremia.
Het ‘redden’ van de spionnen (Jozua 2) maakte het voor de Israëlieten aanvaardbaar dat Rachab en haar familie een bevoorrechte positie in Israël kregen.

Rachab en Jericho

Rachab woonde te Jericho. Haar huis lag op of in de muur van de stad.
Ze verborg er de spionnen, die Jozua naar de stad had gestuurd. Als beloning hiervoor werden zij en haar familie gespaard bij de verovering van de stad.

Rachab in de Bijbel

Oude Testament

Jozua 2, 1-22
Rachab had gehoord van de wonderen van God voor de bevrijding van Israël. Ze zei dat haar landgenoten schrik hadden. Ze riskeerde haar leven door de spionnen te verbergen op het dak van haar huis onder vlas. Anders dan de inwoners van Jericho, gaf zij zich niet over aan de angst die in de stad heerste.
Toen de mannen van de koning van Jericho hen kwamen halen, zei ze dat die spionnen al de stad uit waren. De soldaten zetten de achtervolging in.
Rachab vroeg aan de spionnen of zij en haar familie gespaard mochten worden bij de verovering van Jericho. Die belofte werd gedaan op voorwaarde dat ze een rood koord aan haar venster zou binden en zij en haar familieleden bij op dat moment binnen de stad zouden blijven. Daarna hielp ze de spionnen ontsnappen uit haar raam aan een koord (de verhaaltraditie wil dat de spionnen aan hetzelfde rode koord werden neergelaten). Jozua zag erop toe dat de belofte werd nagekomen, en Rachab en haar familie werden behouden.
Klik hier voor meer info.Jozua 6, 17-25
Later, toen de Israëlieten kwamen, volgde zij de instructies op en werd ze met haar familie gered.
Rachab en haar nakomelingen bleven onder de Israëlieten wonen.
Klik hier voor meer info.Nieuwe Testament

Matteüs
Het geslachtsregister van Jezus vermeldt Rachab als stammoeder van David (Rachab = moeder van Boaz). Maar omdat daar veel generaties van richters tussen zitten, zeggen sommige Bijbelcritici dat het niet om dezelfde Rachab kan gaan.


Brief aan de Hebreeën
In deze brief krijgt Rachab een plaats in de rij geloofsgetuigen (Hebreeën 11, 31). Haar geloof wordt in deze brief geroemd.


Brief van Jakobus
Rachab wordt in deze brief (Jakobus 2, 25) geprezen om haar goede werken. Die werken rechtvaardigden haar (voor de mensen).