Loading...
 

SUSA

2 Susa


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

De stad Susa (ook: Suza, Susan, Schuschan, Sjoesjan, Soesa, Shush of Sjoesj) lag in de oudheid op ongeveer 250 km ten oosten van de Tigris.Meer over Susa

Susa werd waarschijnlijk gesticht rond 4000 voor Christus. Er zijn zelfs sporen van bewoning die teruggaan tot 7000 voor Christus.

Susa was de vroegere hoofdstad van Elam, een rijk ten oosten van Babylonië. De stad werd veroverd door Assyriërs, Babyloniërs en Grieken en werd zeker driemaal vernietigd:
. 647 voor Christus
Assurbanipal, koning van Assyrië, verwoestte Susa. Die overwinning deed zo'n grote aanslag op de reserves van Assyrië dat het mee de ondergang van zijn rijk veroorzaakte.
. 638 na Christus
Moslim verwoestten de stad bij de verovering van het Perzische rijk.
. 1218 na Christus
De stad werd volledig verwoest door de invallende Mongolen. Daarna werd ze nooit meer in haar vroegere glorie hersteld.


In de stad stond de tempel van een van de belangrijkste goden van Elam: Inšušinak (= God van Susa).


Susa was een van de vier hoofdsteden van het Perzische rijk. Babylon was de oostelijke hoofdstad, Ekbatana de noordelijke hoofdstad, Persepolis de westelijke hoofdstad en Susa de zuidelijke hoofdstad. Onder Darius I werd Susa de administratieve hoofdstad van het Perzische rijk, dat in de wintermaanden als koninklijke residentie werd gebruikt.Actuele situatie

Suzan

Susa is nu een ruïnestad bij Shush (Sjoesj) een levendig dorp in Iran, waar sjiieten en Perzische joden het graf van de profeet Daniël eren.

Wetenswaardigheden

VIP's in Susa

Hammurabi

De tien geboden in de Bijbel vertonen veel overeenkomsten met de codex die Hamurabi, de koning van Babylon (ca 1792-1750) had opgesteld. Die codex werd gegraveerd op een 2m hoge stèle, die Franse archeologen in 1901 vonden te Susa. De Elamitische koning Shutruk-Nahhunte had die wetzuil buitgemaakt in een campagne tegen Babylon en had die meegenomen naar Susa.

Hamurabi

Koning Hamurabi ( staat rechtop) ontvangt aanwijzingen van de god Marduk (zit neer). Onder hun voeten is de codex te lezen.Darius I

Paleis Van Darius (2)

Toen Susa de hoofdstad was van Perzië, liet Darius I, de vader van Ahasveros (Xerxes), er een luxueus paleiscomplex bouwen, dat de winterresidentie werd van de Perzische koningen. Opgravingen legden de toonkamer, de harem en een ‘paradijs’ (= tuin) bloot. In de ruïnes vond men een inscriptie waarop stond dat het paleis werd opgericht door Darius en voltooid door Artaxerxes.
Dit kan het paleis geweest zijn waarin ook Ester verbleef.

Iran Susa

Susa Achaemenid Archers Glazed Brick Susa C 500 Bce

Paleis Van DariusEster

Ester, een dochter van Joodse ballingen, zou een vrouw geweest zijn van koning Ahasveros (Xerxes).
In de Bijbel is een heel boek aan haar gewijd.De profeet Daniël

Graf Daniel

De profeet Daniël zou in Susa geleefd hebben tijdens de Babylonische ballingschap van Juda (zesde eeuw voor Christus). Hij zou na zijn dood begraven zijn in de buurt van Susa (Shush-Daniel). Zijn tombe staat in een gebouw dat opvalt door een ongebruikelijk witte kegel.

Iran Inside The Tomb Of Daniel

Maar ... in het Midden-Oosten zijn er nog vijf andere plaatsen, waarvan men zegt dat de profeet Daniël er begraven ligt. Die van Susa / Shush is wel de meest bekende.Nehemia

Nehemia woonde in Susa tijdens de Babylonische ballingschap van Juda (zesde eeuw voor Christus). Daar was hij wijnproever en schenker aan het hof van koning Artaxerxes I, een vertrouwensfunctie. Toen hij in 446 voor Christus hoorde dat het slecht ging met de Joden in Juda, rouwde en vastte hij dagenlang. Toen de koning dat opmerkte vroeg Nehemia aan hem om Jeruzalem te mogen heropbouwen. De koning gaf daar toestemming voor. Nehemia voltooide dit in zes maanden. Daarna bleef hij dertien jaar in Jeruzalem als laatste Perzisch landvoogd.

Susa in de Bijbel

Oude Testament

. Ester
. Nehemia 1, 1
. Ezra 4, 9