Loading...
 

TABGHA

Israël Mei 2012 608
Foto © Chantal Leterme


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Tabgha ligt aan de noordwestelijke oever van het meer van Galilea, aan de voet van de heuvels van de Schech 'Ali, die een honderdtal meer boven het Meer van Galilea uitsteekt.Betekenis van de naam

Tabgha is de verbastering van het Griekse woord ‘Heptapegon’ (= zeven bronnen). Van de zeven bronnen die vroeger in het Meer van Tiberias uitkwamen bestaan er nu nog vijf.

Wetenswaardigheden

Verhuis

Lucas schrijft dat Jezus met zijn leerlingen een eenzame plaats zocht in de buurt van Betsaïda.
Toen het in de derde en vierde eeuw steeds gevaarlijker werd om die plaats te bezoeken, begon men het wonder te herdenken in Tabgha.

Israël Mei 2012 603

Daar werd een kerk gebouwd. De 'Heilige Steen' waar Jezus de broden op zou hebben gelegd, een blok kalksteen van 1m lang en 57 cm breed, gebruikte men als altaar. Die kerk stortte in bij een zware aardbeving in 419.

Halfweg de 5e eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd, die versierd werd met prachtige mozaïeken. Die kerk stortte in bij een nieuwe aardbeving in 551. Het puin bovenop die mozaïeken beschermde ze tegen verdere vernieling.

De huidige kerk werd in 1981 gebouwd door Duitse benedictijnen. Ze integreerden de prachtige mozaïeken van de tweede kerk in de nieuwe kerk.

TabghawildlifeMosaic


Heilige Steen

Het hoofdaltaar staat nu boven de 'Heilige Steen'.
Mozaïek

Tabgha

Dit mozaïek werd ontdekt in de ruïnes van een Byzantijnse kerk in Tabgha. Het kunstwerk verwijst naar de broodvermenigvuldiging. De Byzantijnse mozaïeklegger beeldde vier broden en twee vissen af, terwijl Johannes het heeft over vijf broden en twee vissen. Zo verwees de kunstenaar symbolisch naar het vijfde brood, het eucharistisch brood op het altaar.Haven

Tabgha Harbor Tb112000209 Bibleplaces

In Tagha heeft men aan de oever van het meer een oude haven ontdekt. Restanten van strekdammen zijn zichtbaar wanneer het waterpeil van het meer behoorlijk laag is.


Tabgha in de Bijbel

Nieuwe Testament

De plaatsnaam Tabgha wordt in het Nieuwe Testament niet vernoemd. Maar in het plaatsje wordt de wonderbare broodvermenigvulding herdacht én de roeping van de eerste leerlingen, die met hun netten bezig waren.

LEES
Johannes 6, 1-15: Jezus geeft veel mensen te eten

Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen