Loading...
 

Teksten in het C-jaar

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

2e zondag van de advent C:
eerste lezing, evangelie

3e zondag van de advent C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

4e zondag van de advent C:
eerste lezing, evangelie

Kersttijd

Kerstmis
- Vooravond: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
- Nachtmis: eerste lezing, evangelie
- Dageraadsmis: evangelie
- Dagmis: eerste lezing, evangelie

Heilige Familie:
eerste lezing, evangelie

Feest van de moeder Gods Maria:
evangelie

Openbaring van de Heer:
eerste lezing, evangelie

Doopsel van Christus:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag: evangelie

1e zondag van de veertigdagentijd C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

2e zondag van de veertigdagentijd C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

3e zondag van de veertigdagentijd C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

4e zondag van de veertigdagentijd C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

5e zondag van de veertigdagentijd C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

Palmzondag C, start van de De GoedeWeek:
evangelie uit de palmliturgie, eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Witte Donderdag:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Goede Vrijdag:
evangelie

Paastijd

Stille zaterdag
paaswake: eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, vijfde lezing, achtste lezing, evangelie

Pasen:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Tweede paaszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Derde paaszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Vierde paaszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Vijfde paaszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Zesde paaszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Hemelvaart C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Zevende paaszondag C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

Pinksteren - vooravond:
eerste lezing uit Genesis, of Exodus, of Ezechiël, tussenzang


Pinksteren C - dagmis:
eerste lezing, tussenzang,tweede lezing,evangelie

Heilige Drie-eenheid C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

Sacramentszondag C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

Tijd door het jaar

2e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

3e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

4e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

5e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

6e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

7e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

8e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

9e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

10e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

11e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

12e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

13e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie

14e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

15e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie

16e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

17e zondag door het jaar C:
eerste lezing, tussenzang, evangelie

18e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

19e zondag door het jaar C:
evangelie

20e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

21e zondag door het jaar C:
evangelie

22e zondag door het jaar C:
evangelie

23e zondag door het jaar C:
tweede lezing, evangelie

24e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

25e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

26e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

27e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

28e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

29e zondag door het jaar C:
tussenzang, evangelie

30e zondag door het jaar C:
tussenzang, evangelie

31e zondag door het jaar C:
evangelie

32e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

33e zondag door het jaar C:
eerste lezing, evangelie

Christus Koning:
evangelie