Loading...
 

Verhaal van de week

5095 Kruispunt

Het kruispunt

(Bewerking van een bestaand verhaal: C. Leterme)

Johan zat bij een kruispunt.
Een man ging naar hem toe.
'Waar gaat die weg naartoe?’, vroeg hij.
‘Leidt die weg soms naar macht?'
'Als u dat wilt, leidt die weg naar macht', zei Johan.
De man nam die weg en verdween in de verte.
Wat later kwamen mensen van die weg naar Johan.
Ze zagen er ongelukkig uit.
'Wat is er?', vroeg Johan.
'We kwamen een man tegen die zei:
'Ik heb de macht. Jullie doen dus wat ik wil.'’
Johan schudde zijn hoofd.

Wat later kwam er een vrouw met een brilletje op.
Ze wees naar een andere weg op het kruispunt.
'Leid die weg naar kennis?', vroeg ze.
'Zeker’, zei Johan.
Dansend ging ze de weg op naar kennis.
Maar later kwamen mensen van die weg naar Johan.
Ze waren boos.
'Hoor eens! Daar is een vrouw die iedereen domoor noemt.
Ze zegt dat zij de slimste vrouw van de hele wereld is.'
Johan werd verdrietig.

Nog later kwam er nog een vrouw.
Ze had tranen in haar ogen.
'Waarom ben je verdrietig?', vroeg Johan.
'Mijn zoon is heel erg ziek.
De dokters weten niet of het nog goed komt met hem.'
'Misschien kun je deze weg gebruiken?', zei Johan
En hij toonde een derde weg op het kruispunt.
'Kan die weg mijn zoon beter maken?', vroeg de vrouw.
'Dat weet ik niet,' zei Johan, 'maar hij leidt naar hoop.
Misschien heb je daar wel wat aan?'
De bedroefde vrouw ging de weg op en verdween.
Niet lang daarna kwamen er allemaal mensen over die weg naar Johan.
Ze lachten en zongen. Johan glimlachte.

Hij stond op en ging verder.

Overweging bij het verhaal
Op een kruispunt kun je kiezen uit drie wegen om verder te gaan:
de weg vóór je, of de wegen links of rechts van jou.
Welke weg kies jij?

Uit het verhaal hierbij blijkt dat niet zozeer de weg zelf,
maar de persoon die de weg gebruikt,
het soort weg bepaalt.

De eerste persoon die een weg opging,
maakte van de weg een plaats van macht.
Het maakte de andere weggebruikers ongelukkig.

De tweede persoon die een weg opging
maakte van de weg een plaats van kennis.
Het maakte van de andere weggebruikers domoren.

De derde persoon was een treurende moeder.
Ze ging aarzelend de derde weg op.
Wie haar tegenkwam, gaf haar hoop.

Hoop op beterschap voor haar zoon,
hoop op meer geluk.
hoop op een beter leven.

Deze weg was de goede weg
want de andere weggebruikers
keerden lachend en zingend terug.

Christenen werden in de eerste eeuw van het christendom
‘mensen van de weg’ genoemd.
Die weg was zeker niet de weg van macht of kennis.

Was het de weg van de hoop?
Het was in elk geval de weg
die hen liefdevol deed omgaan met anderen.

De advent is een geschikte tijd
om zich af te vragen
welke weg we het best gaan in ons leven.

De weg die alleen aandacht heeft voor de eigen persoon?
Of de weg die uitziet naar de medemens
en van deze wereld een plaats wil maken waar iedereen gelukkig is.

Chantal Leterme

Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Ontvang het prachtig geïllustreerde boek '99 verhalen met een knipoog' van Chantal Leterme voor 15 euro (normale prijs: 22,5 euro) en 5 euro voor het verzenden ervan (+ 3 euro extra voor de verzending naar Nederland).
Stort hiervoor 20 euro (of 23 euro) op het rekeningnummer van Bijbelin1000seconden:
IBAN BE60 7340 3451 8770 BIC KREDBEBB.

Een geschenk om iemand te bedanken?
Een geschenk om jezelf te verwennen?

In elk geval een ideaal geschenk
voor wie met een van de vele vormen van catechese bezig is,
voor vormelingen
en voor al wie op een verhalende manier met waarden wil kennismaken.