Loading...
 

Verhaal van de week

Bussel

Samen sterk

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 33)

Er was eens een man die drie zonen had.

Op een dag zei hun vader:
‘Breng me zoveel takken
als jullie kunnen dragen!’
De jongens renden het bos in
en keerden na een tijd terug
met een bos takken.
‘Neem elk één tak’, zei de vader,
‘en probeer hem te breken.’
‘Da’s gemakkelijk’, zeiden de jongens,
en ze braken hun stokken in twee.
‘Bind nu alle stokken samen met een touw’,
zei de vader,
‘en probeer dan die bussel te breken.’
Ze probeerden het om beurt,
maar de takken
die afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren,
waren samengebundeld zo sterk als staal.

‘Wel,’ zei hun vader,
‘wat jullie met deze stokken deden,
kan ook met jullie gebeuren.
Als je alleen voor jezelf opkomt,
kan men je gemakkelijk aanvallen en breken.
Maar samen
zijn jullie zo sterk als deze bussel takken.’

(Naar een verhaal van Aesopus)

Overweging bij het verhaal
Een voor een een tak breken …
Daar kruipt veel tijd in, maar dat lukt wel.
Een bussel takken breken …
daar is geen beginnen aan, tenzij …
je een voor een elke tak breekt.

Belangrijke ideeën
kunnen alleen gerealiseerd worden
als heel veel mensen
in dezelfde richting denken en handelen.

Een hele opgave voor een maatschappij
die de individuele ontwikkeling zó belangrijk vindt
dat die de ontplooiing van de maatschappij
tot een plaats, waar het voor iedereen goed is om te leven,
behoorlijk in de weg staat.

Dit is geen nieuwe zorg.
Al van alle tijden botsen meningen met elkaar.
En wat de ene goed vindt,
kan de ander vooraf al heel slecht vinden.

Misschien helpt het als mensen
beter leren luisteren naar elkaar
en meer rekening houden met elkaar,
want alleen zo kan men komen
tot een maatschappij die een hemel is voor iedereen.

Chantal Leterme


Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Ontvang het prachtig geïllustreerde boek '99 verhalen met een knipoog' van Chantal Leterme voor 15 euro (normale prijs: 22,5 euro) en 5 euro voor het verzenden ervan (+ 3 euro extra voor de verzending naar Nederland).
Stort hiervoor 20 euro (of 23 euro) op het rekeningnummer van Bijbelin1000seconden:
IBAN BE60 7340 3451 8770 BIC KREDBEBB.

Een geschenk om iemand te bedanken?
Een geschenk om jezelf te verwennen?

In elk geval een ideaal geschenk
voor wie met een van de vele vormen van catechese bezig is,
voor vormelingen
en voor al wie op een verhalende manier met waarden wil kennismaken.