Loading...
 

1 Johannes 5, 5-13

1 Johannes 5, 5-13: Leven in Christus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1956-1957)

Alleen mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen het kwaad van deze wereld overwinnen.
Gods Zoon, Jezus Christus, is als mens op aarde gekomen. Het water waarmee hij gedoopt werd, is daarvan een bewijs. Maar het is niet het enige bewijs. Ook het bloed dat vloeide toen hij aan het kruis hing, is een bewijs. En de heilige Geest maakt ons duidelijk dat het waar is. Want de heilige Geest maakt de waarheid over Jezus bekend.
Er zijn dus drie getuigen van de waarheid over Jezus: de heilige Geest, het water van de doop en het bloed aan het kruis. En die drie getuigen vertellen allemaal hetzelfde over Jezus.
Als mensen spreken als getuigen, gaan we ervan uit dat ze de waarheid spreken. Dat geldt nog sterker als God zelf de getuige is. Wat God gezegd heeft over zijn Zoon, is dus de waarheid.
Als we geloven in Gods Zoon, bewaren we Gods woorden in ons hart. Maar als we niet in de Zoon geloven, dan doen we alsof God een leugenaar is. Want dan geloven we niet wat God zelf gezegd heeft.
Dit is wat God gezegd heeft: God wil ons het eeuwige leven geven, en we krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven niet.
Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben. Want jullie geloven in de Zoon van God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alleen wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is,
kan het kwaad van deze wereld overwinnen.

Jezus Christus kwam niet alleen door het water van de doop
maar ook door het bloed van de dood.
En de Geest getuigt daarvan, omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed,
en het getuigenis van deze drie stemt overeen.
Als we het getuigenis van mensen aannemen,
dan geldt dat zeker voor het getuigenis van God,
dat een veel groter gezag heeft.
God zelf waarborgt het getuigenis, dat Hij gaf over zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft,
draagt de getuigenis van God in zijn hart.
Wie niet in God gelooft, maakt God tot een leugenaar,
omdat hij niet wil geloven
in de eigen getuigenis van God over zijn Zoon.
Dit is de betekenis van wat getuigd wordt:
God heeft ons eeuwig leven gegeven en dat leven is in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden,
wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet.

Ik schreef jullie deze brief om jullie ervan te overtuigen
dat jullie eeuwig leven hebben,
jullie allen die echt geloven in de Zoon van God.Stilstaan bij ...

Wereld
De wereld is de plaats waar mensen wonen. Maar in deze brief bedoelt Johannes er de mensen mee die zich afsluiten van God en van Jezus, en die de duivel, het kwade, over hen laat heersen.

Door water komen
Verwijzing naar het water bij het doopsel van Jezus.

Geest
(Latijn: Spiritus)
Geest is de kracht waarmee God inwerkt op het leven en denken van mensen. De Geest inspireert mensen om te leven zoals God het wil.

Waarheid
Voor Johannes is waarheid de verborgen werkelijkheid van God, die in Christus geopenbaard werd.

Water en bloed
Toen een soldaat in de zijde van de gekruisigde Jezus stak, kwam er water en bloed uit. Een aanduiding dat Jezus echt mens was.
Water en bloed kunnen ook verwijzen naar de sacramenten doopsel en eucharistie.

Zoon van God

In het Oude Oosten dacht men dat een koning een kind was van de goden. Daarom zag men de farao in Egypte als de zoon van de zonnegod en werd de Romeinse keizer ‘zoon van God’ genoemd.
In het Oude Testament verwijst de titel 'Zoon van God' naar een bijzondere relatie met God. Zo wordt het volk Israël soms ‘zoon van God’ genoemd, omdat God dit volk geroepen heeft en omringd met zijn bescherming. Ook de koning wordt soms ‘zoon van God’ genoemd, omdat hij geroepen werd om in naam van God te regeren. Zo kon hij gerechtigheid en zegen van God op aarde brengen.
In het Nieuwe Testament spreken de evangelisten over Jezus als ‘Zoon van God’. Die titel plaatst Hem op één lijn met God, want in Jezus kan men de onzichtbare God zien en horen, kan men de aanwezigheid van God voelen. Hij is het beeld (de icoon) van God.


Bij de tekst

Drie getuigen

Volgens de Bijbel is alleen een verklaring van twee of drie getuigen rechtsgeldig (Deuteronomium 19, 15). Johannes heeft het over drie getuigen van de waarheid over Jezus:
. de Heilige Geest,
. het water van het doopsel
. het bloed bij zijn dood.

Drie keer wordt de nauwe relatie van Jezus met God uitgesproken:
. bij zijn doopsel
. bij zijn sterven op het kruis
. bij de komst van de Heilige Geest (Pinksteren)

Tegelijk is er een verwijzing naar de drie initiatiesacramenten:
. Water (doopsel)
. Bloed (eucharistie)
. Geest (vormsel)Drievuldigheid

Christenen geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Merkwaardig is het dat deze drie terug komen bij de drie 'getuigen' waarvan Johannes spreekt:

Het doopsel van Jezus'Jezus werd door Johannes gedoopt; Stem uit de hemel die zei: Jij bent mijn zoon; De Geest daalt als een duif op Hem neer.'
De kruisdood van Jezus'Jezus stierf aan een kruis; Jezus gaf de geest; De honderdman zei: 'Deze mens was een zoon van God.'
De komst van de Heilige Geest (Pinksteren)'Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest; Petrus zei: Jezus is u van Godswege aangewezen.'