Loading...
 

1 Kronieken 15, 3-4 . 15-16 . 16, 1-2

1 Kronieken 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2: De ark in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 619-620)

Daarna liet David alle Israëlieten naar Jeruzalem komen.
De Levieten dragen de heilige kist
Toen riep David de nakomelingen van Aäron en de andere Levieten bij zich. Zij moesten de heilige kist van de Heer naar de tent brengen die David neergezet had. (...)

Daarna droegen de Levieten de heilige kist met draagstokken op hun schouders. Dat moest volgens de regels van de Heer, die Mozes aan de Israëlieten gegeven had.
De leiders van de Levieten moesten van David uit hun families ook zangers uitkiezen. Die moesten met luide stem vrolijke liederen zingen, en muziek maken met harpen en andere instrumenten. (...)

David had een tent laten maken voor de heilige kist van God. De kist werd in de tent gezet, en David bracht allerlei offers aan God. Daarna zegende hij het volk namens de Heer.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Davidriep heel Israël in Jeruzalem bijeen om de ark van Jahwe over te brengen naar de plaats die hij voor haar had afgepaald.
Hij riep ook de zonen van Aäron en de levieten erbij. (...)

De levieten namen met draagstokken de ark van God op hun schouders, zoals Mozes vroeg in opdracht van Jahwe.
David beval ook aan de oversten van de levieten, om hun zangers te laten aantreden onder begeleiding van muziekinstrumenten, lieren, harpen en cimbalen, om feestelijke muziek te laten weerklinken. (...)

Toen ze de ark van God in de stad hadden binnengebracht, zetten ze haar in de tent die David voor haar had opgetrokken en brachten ze brand - en vredeoffers ter ere van God. Nadat David de laatste brand- en vredeoffers had opgedragen, zegende hij het volk in naam van Jahwe.Stilstaan bij ...

David
Tweede koning van Israël.
Lees meer

Bij de tekst

Historische context

De Bijbel zegt dat de ark in de woestijn werd meegedragen op de tochten van de Israëlieten en beschut werd onder een tent (de tabernakel). Die mobiele ark kreeg onder de regering van koning David een definitieve plaats in Jeruzalem.
Deze gebeurtenis viel samen met de overgang van het zwervende nomadenleven van de Israëlieten (in de woestijn) naar een sedentair boerenbestaan (in Israël). De trekkende God van de nomaden werd een God met een vaste woonplaats.

De ark maakt twee manieren zichtbaar om zich God voor te stellen:
. mobiel: God gaat op weg samen met zijn volk.
. statisch: God woont op één plaats - de tempel - , staat ter beschikking en is 'onder handbereik' van koning en volk.De Ark van het verbond

De ark was een kist (1,25 x 0,75 x 0,75) van acaciahout die met goud bekleed was.

Boven op de ark waren twee engelen die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. De ark / kist zelf was dan zijn voetbank.

Aan de zijkant was de ark voorzien van ringen waardoor men draagstokken kon steken, zodat men de ark gemakkelijk kon opnemen en ze erg beweeglijk werd.

In de ark werden de stenen bewaard waarop de tien woorden van God (geboden) waren gegrift. Daarom werd de ark het symbool van de tegenwoordigheid van de onzichtbare God bij het volk Israël. Waar de ark was, daar was God.

Toen de Israëlieten door de woestijn gingen droegen ze de ark mee. Als ze een tijdlang halt hielden, plaatsten ze de ark in een tent (tabernakel).

In de tempel van Salomo stond de ark in het Heilige der Heiligen. Dat deel van de tempel was afgesloten met een zwaar gordijn (het voorhangsel) en mocht maar één keer per jaar betreden worden door een hogepriester.
De tempel van Salomo werd verwoest. Toen er na de ballingschap een tweede tempel werd opgetrokken, was er geen ark meer in de tempel.De heilige Ark

Wanneer de joden nu spreken van de Ark, bedoelen ze een kast in de synagoge waarin de tora-rollen bewaard worden. (‘Tora’ = de vijf eerste boeken van de Bijbel. In die boeken zijn veel wetteksten te vinden. Men zegt dat Mozes ze geschreven heeft) Voor de kast hangt er een zwaar gordijn dat geborduurd is en doet denken aan het voorhangsel in de vroegere tempel.

Ark Synagoge