Loading...
 

1 Timoteüs 3, 14-16

1 Timoteüs 3, 14-16: Inhoud van het christelijk geloof

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1891-1892)

Beste Timoteüs, ik hoop snel naar je toe te komen, maar misschien gaat dat niet lukken. Daarom schrijf ik je alvast. Dan weet je hoe iedereen zich moet gedragen in Gods kerk. Want de christenen vormen samen de kerk van de levende God. En de kerk is de plaats waar Gods waarheid te vinden is.
We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de hoogste plaats in de hemel gegeven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik schrijf je dit in de hoop
dat ik redelijk snel bij je kan komen.
Moest ik opgehouden worden, dan weet je,
hoe men zich moet gedragen in het huis van God,
de kerk van de levende God,
de pijler en grondslag van de waarheid.

Het geheim van ons geloof is groot:
Christus werd geopenbaard als mens
en gerechtvaardigd in de Geest.
Hij verscheen aan de engelen,
en werd verkondigd onder de volken.
De hele wereld is in Hem gaan geloven.
God nam Hem op in heerlijkheid.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Het geheim van ons geloof

In de omschrijving van het 'geheim' van het christelijk geloof, heeft Paulus het over: Christus, de Geest en God.

Omschrijf in eigen woorden hoe jij over God, Christus en de Geest denkt.