Loading...
 

1 Johannes 2, 18-21

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 2, 18-21: Leugen en waarheid gaan niet samen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Lieve vrienden, het einde van de tijd is dichtbij. Jullie hebben gehoord dat aan het einde van de tijd de vijand van Christus komt. Intussen zijn er al veel vijanden van Christus in de wereld gekomen. Daardoor weten jullie dat het einde van de tijd dichtbij is.
Die vijanden van Christus komen uit onze eigen kerk. Maar eigenlijk hebben ze nooit bij ons gehoord. Want als ze echt bij ons gehoord hadden, dan waren ze wel bij ons gebleven. In plaats daarvan hebben ze ons verlaten. Dat maakt duidelijk dat ze niet echt bij ons hoorden.
Christus, die bij God hoort, heeft jullie de heilige Geest gegeven. Daarom kennen jullie de waarheid. De reden dat ik jullie deze brief schrijf, is dan ook niet dat jullie de waarheid niet zouden kennen. Ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wel kennen. En jullie weten dat er uit de waarheid geen enkele leugen kan komen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kinderen, het laatste uur is er.
Jullie hebben gehoord dat de ‘antichrist’ zal komen.
Er zijn er nu al veel opgestaan.
Daarom weten we dat het laatste uur er is.
Ze kwamen uit ons midden,
maar toch hoorden ze niet echt bij ons.
Hadden ze bij ons gehoord,
dan waren ze bij ons gebleven.
maar het moest duidelijk worden
dat geen van hen bij ons hoorde.
Maar ook jullie zijn gezalfd door de Heilige,
ook jullie bezitten allemaal ‘kennis'.
Ik schrijf jullie niet,
omdat jullie de waarheid niet kennen,
maar juist omdat jullie haar kennen
en omdat leugen niet samengaat met waarheid.Stilstaan bij …

Laatste uur
Hiermee wordt de tijd bedoeld waarin iedereen moet beslissen om te kiezen voor Jezus en zijn boodschap.

Antichrist
Voor Johannes is de antichrist een dwaalleraar, een valse profeet, al wie vroeger bij de kerk hoorde, maar later ontkende dat Jezus de Messias was.

Zalven
Johannes verwijst naar de zalving met olie bij het doopsel, die de werking van de Heilige Geest symboliseert.

Waarheid
In deze context is waarheid: de wijsheid van het evangelie.

Bij de tekst

Betekenis

Het is niet voldoende om lichamelijk aanwezig te zijn in de gemeenschap van gelovigen, het komt erop aan om de Geest te beleven die haar bezielt en er innerlijk bij betrokken te zijn.Historische context

Johannes werd geconfronteerd met jonge christenen die ontrouw werden aan Christus en de geloofsgemeenschap verlieten.