Loading...
 

1 Johannes 2, 3-11

2 Liefde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 2, 3-11: Het gebod van de liefde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Hoe weten we zeker dat we God echt kennen? Doordat we ons aan zijn regels houden. Iedereen die zegt dat hij God echt kent maar zich niet aan zijn regels houdt, die is een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. Maar als we ons wel aan Gods regels houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn. En dan weten we zeker dat we bij God horen.
Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, dan moet hij leven zoals Jezus geleefd heeft.
Vrienden, dit is de regel die ik jullie geef: we moeten andere gelovigen liefhebben. Die regel is niet nieuw. Het is een oude regel, die jullie al kennen sinds jullie christenen zijn. Het is dezelfde boodschap die jullie eerder gehoord hebben. Toch brengt deze regel iets nieuws. Want doordat Christus volgens deze regel geleefd heeft, en jullie dat ook doen, verdwijnt de duisternis. Het ware licht begint al te schijnen.
Stel dat iemand zegt dat hij in het licht leeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan leeft hij nog steeds in de duisternis. Iemand die andere gelovigen liefheeft, leeft voor altijd in het licht. Zijn geloof komt niet in gevaar. Maar wie andere gelovigen haat, die leeft in de duisternis. Hij is als iemand die rondloopt in het donker en niet weet waar hij heen gaat. Want doordat het donker is, kan hij niets zien.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hoe weten we dat we God kennen?
Er is maar één middel om dat te weten: zich houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij God kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden,
is een leugenaar, in wie geen waarheid is.
Maar in de mens die zich aan het woord van God houdt,
Is de liefde van God volmaakt.
Zo weten we zeker dat we bij God horen.
Wie zegt met God verbonden te zijn,
moet leven zoals Christus geleefd heeft.

Vrienden, ik leg jullie geen nieuw gebod op.
Het is het oude gebod dat jullie al altijd kennen.
Het is de boodschap die jullie vanaf het begin hebben gehoord.
Toch is het ook een nieuw gebod, zowel voor Christus als voor jullie,
want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt al.
Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broer of zus haat,
leeft nog steeds in duisternis.
Wie van de ander houdt, blijft in het licht en valt niet.
Maar wie zijn broeder haat, leeft in de duisternis.
Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert,
want de duisternis heeft hem blind gemaakt.Stilstaan bij …

Kennen
Met ‘kennen’ bedoelt Johannes het aangaan van een persoonlijke relatie, een verbondenheid. In dit geval: het ‘horen bij God’. Het gaat hier dus niet om een wetenschappelijk ‘weten’.

Waarheid
Voor Johannes is waarheid de verborgen werkelijkheid van God, die in Christus openbaar werd.

Nieuw gebod
Het gebod om lief te hebben is oud, maar tegelijk nieuw omdat het door Jezus als zijn ‘gebod’ werd achtergelaten.

Bij de tekst

Betekenis

Men kan niet zeggen dat men in God gelooft, als men zijn geboden niet naleeft, waarvan de liefde de belangrijkste is.Twee levenswegen

WaarheidLeugen
verbondenheid, liefde haat
licht donker, duisternis, blindheid