Loading...
 

1 Johannes 5, 14-21

2 Het Kwade

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 5, 14-21: De macht van het kwaad 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1957)

Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn wil.
We weten dus dat God naar ons luistert als we hem iets vragen. We hebben God gevraagd om ons het eeuwige leven te geven. En we kunnen er dus zeker van zijn dat hij ons dat gegeven heeft.

Als je ziet dat een andere gelovige zondigt, moet je voor hem bidden. Zo zorg je ervoor dat hij het eeuwige leven niet verliest. Dat geldt zolang het om een gewone zonde gaat. Maar niet als het om een zonde gaat waardoor iemand in de macht van de dood komt. Voor zo iemand hoef je niet te bidden. Want alle verkeerde daden zijn zonden, maar je komt niet door elke zonde in de macht van de dood.

Wij weten dat kinderen van God niet zondigen. Want een kind van God kan zichzelf tegen de zonde beschermen. Daardoor heeft de duivel geen macht over hem.
Wij weten dat we bij God horen, maar dat de hele wereld in de macht van de duivel is.
Wij weten dat Gods Zoon naar de wereld gekomen is. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. Wij zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven. Pas dus goed op, lieve vrienden, voor alle afgoden!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dat we op God vertrouwen geeft ons de zekerheid
dat Hij naar ons luistert,
als we iets vragen dat overeenkomt met wat Hij wil.
En als wij weten dat Hij naar al onze vragen luistert,
mogen wij er ook zeker van zijn
dat onze gebeden al zijn verhoord.

Als iemand zijn broeder een zonde ziet begaan
die niet leidt tot de dood,
dan moet hij voor hem bidden,
en God zal hem in leven houden.
Dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt.
Want er is een zonde die leidt tot de dood.
Daarvoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is,
brengt niet elke zonde de dood.

We weten dat een kind van God niet zondigt.
De Zoon van God beschermt hem,
en het kwade heeft geen vat op hem.
We weten dat wij bij God horen,
terwijl de hele boze wereld in de macht van het kwade ligt.
We weten dat de Zoon van God gekomen is,
en ons inzicht gaf om de ware God te kennen.
Wij zijn in de waarachtige God,
want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon.
Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!
Kinderen, wees op jullie hoede voor valse goden.Stilstaan bij …

Zonde die leidt tot de dood
Johannes zegt niet wat die zonde is.
Voor Jezus was ‘het werk van de Geest van God zien als het werk van Satan’ (Matteüs 12, 31-32 //Marcus 3, 29 // Lucas 12, 10) een onvergeeflijke zonde.
Johannes heeft het er niet over dat deze zonde onvergeeflijk is, wel dat zijn oproep om ervoor te bidden niet geldt.
Misschien dacht hij aan de uitspraken van afvallige christenen, valse profeten …

Wereld
De wereld is de plaats waar de mensen wonen, maar Johannes bedoelt er hier het deel van de mensheid mee dat zich afsluit voor God, dat in de macht is van het kwade. Die wereld is egoïstisch, hoogmoedig en hebzuchtig.

Suggestie

EXTRA

Bidden

Klik hier voor informatie over ‘bidden’ en suggesties daarbij.