Loading...
 

1 Koningen 11, 4-13

2 Wierook

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Koningen 11, 4-13: De ontrouw van Salomo

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op zijn oude dag verleidden de vrouwen Salomo ertoe andere goden te vereren.
Hij was God niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David.
Salomo vereerde Astarte, de godin van de Sidoniërs,
en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten.
Hij deed wat slecht is in de ogen van God
en was God niet zo trouw als zijn vader David.
Zo liet Salomo op een heuvel in de buurt van Jeruzalem
een offerplaats maken voor Kemos, de gruwelijke god van Moab,
en voor Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten.
Ook voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij offerplaatsen,
zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden.
God werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was geworden aan Hem,
die hem tot tweemaal toe was verschenen
en hem uitdrukkelijk had verboden andere goden te vereren.
Omdat Salomo zich niet hield aan wat God hem bevolen had,
zei God tegen hem: ‘Het is met jou zo ver gekomen
dat je het verbond met mij niet in acht neemt
en je niet houdt aan de wetten die Ik je heb opgelegd.
Daarom zal Ik het koningschap van je losscheuren
en het geven aan een van je dienaars.
Maar omwille van je vader David zal Ik wachten tot na je dood,
en dan pas je zoon het koningschap ontnemen.
Maar omwille van mijn dienaar David
en omwille van Jeruzalem, de stad die Ik heb uitgekozen,
zal Ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen
één stam zal Ik hem laten houden.’Stilstaan bij …

Astarte
de vruchtbaarheidsgodin Astarte of Asjera

Asherah Astarte


Sidoniërs
Bewoners van Sidon.
Lees meer over Sidon.

Milkom
(Andere namen: Molech, Milkom, Malkam)
Een Kanaänitisch-Fenicisch-Carthaagse godheid die door de Ammonieten werd aanbeden. Hij was de god van het vuur. Aan hem zouden kinderen geofferd zijn.
Salomo bouwde tegen het eind van zijn regering offerplaatsen voor deze god,

Ammonieten
De Ammonieten waren verwant met de Israëlieten, toch waren hun contacten zelden vriendschappelijk. Ze bewoonden het koninkrijk Ammon dat lag ten oosten van de Jordaan en ten noordoosten van de Dode Zee. De hoofdstad was Rabbat-Ammon, het huidige Amman.

Kemos
(Andere naam: Kamos)
Oppergod van de Moabieten. Hij beschermde hen en hielp hen in de strijd

Moab
Buurland van Israël.

Bij de tekst

Historische context

De vele contacten van koning Salomo in het buitenland en de vele huwelijken die hij sloot met vrouwen uit andere culturen hadden voor gevolg dat andere godsdiensten hun plaats kregen in Jeruzalem. Profeten klaagden aan dat Salomo op die manier het geloof in de éne God in gevaar bracht.