Loading...
 

1 Korintiërs 2, 10b-16

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 2, 10b-16: De Geest van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1805)

Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt. Hoe een mens van binnen is, dat weet alleen de geest van die persoon. En net zo weet alleen de Geest van God wat God denkt.
God zal ons redden, zo goed is hij voor ons. Dat weten wij niet dankzij onze menselijke geest, maar dankzij de Geest die God ons gegeven heeft. Ik vertel Gods goede nieuws zoals de heilige Geest het mij geleerd heeft. Ik gebruik de woorden die de Geest mij geeft, niet de woorden die je van wijze mensen kunt leren.
Mensen zonder Gods Geest nemen Gods boodschap niet aan. Zij vinden die boodschap onzin. Ze kunnen die ook niet begrijpen, want je hebt de Geest nodig om Gods boodschap te kunnen beoordelen.
Mensen zoals wij, die zich helemaal laten leiden door Gods Geest, kunnen alles beoordelen. Anderen kunnen ons niet beoordelen, dat kan alleen God. En in de heilige boeken staat: «Niemand kent de gedachten van de Heer zo goed, dat hij de Heer raad kan geven.» Maar wij kennen de gedachten van Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.
Ook onder ons mensen
kan iemand alleen gekend worden door zijn eigen geest.
Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

Maar wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen,
maar de Geest die van God komt.
Hij doet ons weten al wat God ons in zijn goedheid gaf.
Daarover spreken we,
niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert,
maar zoals de Geest het ons leert:
we leggen geestelijke gaven uit met het geestelijke.

Een mens die de Geest niet bezit,
aanvaardt niet wat komt van de Geest van God.
Dat is voor hem een dwaasheid.
Hij kan dat niet vatten,
want dit kan alleen beoordeeld worden
in het licht van de Geest.

Een mens die de Geest bezit, kan alles beoordelen,
maar niemand oordeelt over hem.
Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie kan Hem raad geven?
Maar onze gedachte is de gedachte van Christus.Stilstaan bij …

Geestelijk mens / Een mens die de Geest bezit
Iemand waaraan de Geest van God dieper inzicht geeft.

Gedachte van Christus
= de gezindheid van Christus, de echte wijsheid.