Loading...
 

1 Petrus 5, 1-4

2 Schapen

(Morguefile free stock photo license)


…page

1 Petrus 5, 1-4: De vraag van Petrus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1942-1943)

Leiders van de kerk, luister. Ook ik ben een leider van de kerk, ook ik moet lijden omdat ik een christen ben. En ook ik zal, net als jullie, bij Christus horen als hij met hemelse macht op aarde terugkomt. Luister daarom naar wat ik van jullie vraag.
Pas goed op de mensen in jullie kerk, zoals herders op hun schapen passen. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het moet. Dat is wat God wil. Doe het niet om er rijk van te worden. Zorg voor hen omdat je het zelf graag wilt.
God heeft je die mensen gegeven om voor te zorgen. Heers niet over hen, maar geef hun het goede voorbeeld. Dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik doe een beroep op de oudsten onder jullie.
Als mede-oudste en als getuige van het lijden van Christus,
en omdat ik net als jullie zal delen in de heerlijkheid
die binnenkort geopenbaard wordt, vraag ik jullie:
zorg voor de kudde van God, waarvan jullie de herders zijn,
zorg ervoor zoals God dat wilt:
niet uit dwang maar van harte, met toewijding en niet uit winstbejag.
Speel niet de baas over de kudde die aan jullie is toevertrouwd,
maar geef het goede voorbeeld.
Dan zullen jullie, wanneer de hoogste herder verschijnt,
de krans van de heerlijkheid ontvangen, die nooit verwelkt.Stilstaan bij …

Oudsten / priesters
De oudsten waren in de tijd van Jezus, de hoofden van de voornaamste families in Jeruzalem. Zij hadden een leidinggevende positie in Israël en zetelden in het Sanhedrin, het joodse gerechtshof.
In de brief van Petrus zijn 'de oudsten' wellicht wat oudere mensen die met de plaatselijke leiding van de Kerk belast werden. Later heeft men van het Griekse woord ‘Presbyteros’ (oudste) het woord ‘priester’ afgeleid.