Loading...
 

1 Samuel 15, 16-23

2 Gesprek

(Morguefile free stock photo license)

1 Samuel 15, 16-23: Samuel wijst Saul terecht

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nu zei Samuël tot Saul: `Stop maar,
ik zal u zeggen wat God mij deze nacht gezegd heeft.'
Saul antwoordde: `Spreek.'
Samuël zei: `U kunt u zelf wel onbelangrijk achten,
maar toch bent u het hoofd van de stammen van Israël,
want God heeft u tot koning over Israël gezalfd.
Jahwe gaf u de opdracht:
Trek op tegen de Amalekieten,
voltrek de ban aan die zondaars
en strijd tegen hen tot gij ze hebt uitgeroeid.
Waarom heb u dan niet naar God geluisterd,
maar u op de buit geworpen en gedaan wat Hij niet graag heeft?'
Toen zei Saul tot Samuël:
`Maar ik heb wel naar God geluisterd.
Ik ben toch gegaan waar Hij mij zond.
ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht
aan de Amalekieten de ban voltrokken.
Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen,
het beste van wat onder de banvloek lag,
om in Gilgal offers te brengen aan uw God.'
Maar Samuël zei:
`Zou God brand - en slachtoffers even graag hebben
als gehoorzaamheid aan zijn woord?'
Neen, gehoorzamen is beter dan offeren,
volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken.
Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij,
ongezeglijkheid met afgodendienst.
Omdat u het woord van God verworpen hebt,
heeft Hij u verworpen en zult u geen koning meer zijn.'Stilstaan bij …

Saul
(= de afgebedene, de gevraagde)
Saul leefde van ± 1040 tot ± 1010. Hij is op veel vlakken te vergelijken met de rechters uit de vorige periode. Hij was een herenboer met militaire kwaliteiten, maar geen groot politicus en ook geen goede organisator. Op godsdienstig vlak kon hij ernstige conflicten niet vermijden.

Amalekieten
De Amalekieten waren een nomadenstam in het noorden van het Sinaïtisch schiereiland. Ze plunderden en teisterden eeuwenlang de zuidelijke provincies van Israël.

Amalek
Kleinzoon van Esau, de tweelingbroer van Jakob (Genesis 36, 12-16; 1 Kronieken 1, 36).
In de Bijbel en voor de Joden is Amalek hét beeld geworden van het kwaad.

Gilgal
(= cirkel)
De naam van deze plaats verwijst waarschijnlijk naar de cirkelvormige afbakening die de Israëlieten gebruikten als kamp.

Bijbel en kunst

J. S. COPLEY

Samuel wijst Saul terecht(1798)

5 Samuel Reproving Saul

(172,0 op 217,4 cm – Museum van Schone kunsten, Boston)
(Bron: Wikipedia)


Werk van de Anglo-Amerikaanse kunstschilder John Singleton Copley (1738–1815).