Loading...
 

11e zondag door het jaar A - tweede lezing

Romeinen 5, 6-11: Verzoend met God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1783-1784)

Vroeger waren we vijanden van God. Wijzelf konden dat niet veranderen, maar Christus wel: hij is voor ons gestorven. Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is? Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt!
Vroeger waren we dus vijanden van God. Maar nu is het goed tussen God en ons, dankzij de dood van zijn Zoon. Want dankzij de dood van Christus ziet God ons als goede mensen. En dus zullen we ook voor eeuwig gered worden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want Christus leeft, en hij zal ons redden op de dag dat God rechtspreekt over de wereld.
Laten we God alle eer geven. Want dankzij onze Heer Jezus Christus is het nu goed tussen God en ons.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen we nog hulpeloos waren,
en op dat moment nog schuldig,
stierf Christus voor ons.
Er is bijna niemand
die voor een rechtvaardig mens wil sterven.
Slechts een enkeling heeft de moed
om zijn leven te geven voor een goed mens.
Maar doordat Christus voor ons stierf
toen wij nog zondaars waren,
toonde God ons zijn liefde.

Nu we door zijn dood zijn vrijgesproken,
is het zekerder dat wij, dankzij Hem
gered zullen worden en niet veroordeeld.
Toen we vijanden waren van God,
werden we met Hem verzoend
door de dood van zijn Zoon.
Daarom is het zekerder dat wij,
nu we met Hem verzoend zijn,
door zijn leven gered worden.
En dat niet alleen.
Dat wij God loven
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we met God verzoend zijn.Stilstaan bij …

De gestelde tijd / het moment
Hiermee wordt bedoelt Paulus de tijd die door God vastgesteld is waarbij Jezus bevrijdend zal optreden. Hiermee is het Messiaanse of eschatologisch tijdperk aangebroken: de komst van het rijk van God!

Bij de tekst

Inhoud

De dood van Jezus Christus ligt aan de basis van onze verzoening met God.
In zijn verrijzenis ligt de redding tot eeuwig leven.