Loading...
 

13e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Vrijheid


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Galaten 5, 1.13-18: Leef naar de Geest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1855-1856)

Christus heeft ons bevrijd.
Daardoor kunnen we als vrije mensen leven.
Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.
Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven.
Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens.
Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.
Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat.
Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel:
‘Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.’
Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten.
Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood.
Laat je leiden door de heilige Geest.
Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens.
Want in je hart vechten
die slechte verlangens en de heilige Geest met elkaar.
De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens.
En je verlangens willen niet dat je luistert naar de Geest.
Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt.
Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil.
Dan heb je de wet dus niet nodig.
Stilstaan bij…

Geest
Het woord ‘Geest’ in de Bijbel betekent letterlijk vertaald: wind, adem.
Want zoals wind en adem iets kunnen doen bewegen, zo zet de Geest van God mensen in beweging.
Lees meer

Bij de tekst

Galatië

Galatië is een gebied in het midden van het tegenwoordige Turkije. Paulus schreef naar de christenen van Galatië in de jaren 48 en 54.Waar het om gaat

Paulus legt de kern van het christendom bloot: leven in liefde. Dit maakt mensen vrij! Een vrijheid die het mogelijk maakt om met liefde voor elkaar te zorgen, om liefdevol met elkaar om te gaan. Die vrijheid plaatst Paulus tegenover het leven volgens zelfzucht, egoïsme.
De zelfzuchtige mens is onvrij; de mens die zich door de Geest laat leiden leeft in vrijheid. Zo iemand heeft geen wetten nodig om te leven, behalve het enige gebod om volgeling van Jezus te zijn: 'beminnen van je naaste als van jezelf'.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

De twee wolven

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 105)

Op een avond vertelde een oude Cherokee-Indiaan:
‘In een volk is er steeds een strijd aan de gang,
een strijd tussen twee wolven.

De ene is een kwade wolf.
Hij is slecht.
Hij bestaat uit woede, egoïsme,
leugen en hoogmoed.

De andere wolf is goed.
Hij bestaat uit: vreugde,
vrede, vriendschap,
liefde en meeleven.’

Zijn kleinzoon dacht hierover na.

Toen vroeg hij
aan zijn grootvader:
‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’

De oude Cherokee zei:
‘De wolf die je eten geeft.’

Naar een indiaans verhaal
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 26 juni 2019, p. 1)

Het is niet omdat we in een vrij land leven
dat we vrij zijn in alles wat we doen.
Bovendien kan wat we doen een verschillend effect hebben.

Geven we kansen aan egoïsme of leugens of …,
dan creëren we een verstikkende sfeer
en maken we een wereld die dodelijk is voor de mensen.

Geven we kansen aan vrede en vriendschap,
dan werken we aan een wereld vol liefde en medeleven,
een wereld die beantwoordt aan de droom van God voor de mensen.

We zijn vrije mensen omdat we kunnen kiezen
tussen die twee werelden:
een wereld vol egoïsme of een wereld vol liefde.

Als we kiezen voor een wereld vol liefde,
dan moeten we alles doen wat in onze mogelijkheden ligt
om die wereld te ontplooien.

Want dat is de wereld die Jezus voor ogen had
bij wat Hij zei en deed.
Dat is de ‘wolf’ die we te eten willen geven.

Overwegingen

Letizia Magri

De basis van de wet

De apostel Paulus schrijft een brief aan de christenen van Galatië, een gebied in het centrum van het huidige Turkije. Hij had daar eerder zelf het Evangelie gebracht. In de gemeenschap daar vonden sommige christenen dat alle voorschriften van de wet van Mozes onderhouden moesten worden. Volgens Paulus gaat het er niet om de wet te onderhouden, maar alles terug te brengen tot de basis daarvan, wat veel verder gaat, en zich te laten leiden door de Heilige Geest. Hij schrijft dan ook: “De hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’” (Galaten 5, 14). In de liefde voor God en voor de medemens vinden we de vrijheid van de kinderen Gods. Naar het voorbeeld van Jezus zijn wij geroepen om ieder ander lief te hebben als onszelf, ook degenen die ons onsympathiek zijn en zelfs degenen die we als vijand ervaren.C. Lubich

De wet van de liefde

(Chiara LUBICH, Quella voce ‘dentro’, in Città Nuova 50 (2006/10), p. 9.

Het is de liefde die ons beweegt, die ons ingeeft hoe te reageren op bepaalde situaties. Het is de liefde die ons helpt te onderscheiden of het goed is wat ik doe of niet. Het is de liefde die ons beweegt om het goede voor de ander te zoeken. We worden niet geleid door iets van buiten, maar door het werk van de Geest in ons. Ons hart, ons verstand en al onze capaciteiten kunnen zich ontplooien met de Geest. Hij is het die al onze vermogens één maakt, zodat ze volledig ter beschikking staan van het plan dat God met ons en met de wereld heeft. We zijn vrij geworden om lief te hebben.