Loading...
 

17e zondag B - tweede lezing

2 Geest


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Efeziërs 4, 1-6: De eenheid van de Geest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters in Efeze,
Ik, die hier in de gevangenis zit, omwille van Jezus,
vraag jullie dringend:
leef in overeenstemming met de roeping
die jullie van God kregen:
wees bescheiden, zacht en geduldig,
verdraag elkaar met liefde.
Doe jullie best om met elkaar in vrede te leven
zodat jullie de eenheid bewaren
die de Geest jullie geeft:
één lichaam en één Geest,
zoals God jullie ook roept tot één hoop.
Eén Heer, één geloof en één doopsel.
Eén God, de Vader van alle mensen,
die boven ons allen staat,
die door allen werkt
en in allen aanwezig is.Stilstaan bij ...

Gevangenis
Op basis hiervan veronderstelt men dat Paulus deze brief zou geschreven hebben toen hij in de gevangenis zat in Rome rond het jaar 62.

Bij de tekst

Stilstaand bij de brief

Dit stukje tekst komt uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Toch is het helemaal niet zeker dat Paulus deze brief geschreven heeft, en ook niet dat die brief specifiek voor de christenen van Efeze bedoeld was.
Maar omdat deze brief in Efeze gevonden werd, zei men al heel vroeg dat die voor de christenen van Efeze bedoeld was. En omdat hij veel gelijkenissen vertoont met de brief die Paulus schreef aan de christenen van Kolosse, zegt men dat de schrijver van deze brief Paulus was.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Vele houdingen

Paulus nodigt zijn lezers uit om te leven in overeenstemming met de roeping van God. Hij schrijft ook over de houding die men moet hebben om die roep van God te beantwoorden: men moet bescheiden zijn, zacht, geduldig ...

Zoek tussen de volgende houdingen die houdingen die voor jou heel belangrijk.
Vraag je ook af waarom je precies die houdingen belangrijk vindt:

delenaandacht hebben voor anderen
met elkaar sprekenzwijgen
doen wat men vraagteerbied hebben voor zichzelf
eerbied hebben voor de anderennaar de andere luisteren


ACTALISEREN

Paulus in de XXIe eeuw

Nadat je over Paulus hebt verteld (maak hiervoor gebruik van het boekje 'Verhalen van Paulus', uitgeverij Averbode 2013), en zo in het verleden bent gegaan, vraag je de kinderen om zich in te beelden hoe Paulus het nu aan boord zou leggen om het evangelie te brengen. Je kunt dit doen door elementen van je verhaal over Paulus te hernemen en de kinderen te laten zoeken naar een 21e eeuwse tegenhanger ervan. Bv:

Ie eeuwXXIe eeuw
Bootvliegtuig
Briefemail
tenten maken architect / aannemer
preken in een synagoge optreden in het Sportpaleis
paardautoDe kinderen schrijven een brief alsof ze nu Paulus zouden zijn. Je kunt hiervoor dit werkblad gebruiken.