Loading...
 

2 Johannes 4-9

2 Johannes 4-9:Laten we elkaar liefhebben 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1959)

Ik was heel blij toen ik ontdekte dat sommigen van jullie volgens Gods waarheid leven. Want zo doen zij wat God, onze Vader, wil.
Nu wil ik jullie iets vragen. Ik vraag jullie om elkaar lief te hebben. Daarmee geef ik jullie geen nieuwe regel, maar een regel die we al kennen sinds we christenen zijn.
Elkaar liefhebben betekent dat we leven volgens de regels van God. Want Gods belangrijkste regel is, dat we leven in liefde. Die regel kennen we al sinds we christenen zijn.

Er zijn veel bedriegers in de wereld. Zij geloven niet dat Jezus Christus als mens op aarde gekomen is. Maar zulke mensen horen bij de grote bedrieger, de vijand van Christus.
We hebben ons uiterste best gedaan om het eeuwige leven te krijgen dat God aan de mensen wil geven. Zorg er nu dus voor dat jullie het eeuwige leven niet verliezen! Maar zorg er juist voor dat jullie van God de hele beloning krijgen.
We moeten blijven vasthouden aan de boodschap van Christus. Wie iets aan die boodschap verandert, hoort niet langer bij God. Maar wie eraan blijft vasthouden, die hoort bij de Vader en bij de Zoon.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Het heeft me erg blij gemaakt,
enkele van je kinderen te mogen ontmoeten,
die in waarheid leven volgens het gebod dat de Vader ons gaf.
En nu vraag ik je, Vrouwe, en dat is geen nieuw gebod ,
maar een gebod dat we al vanaf het begin kennen:
laten we elkaar liefhebben.
Dat wil zeggen dat we leven volgens de geboden van God.
Dit is het gebod, dat je al vanaf het begin kent: leef er dus naar.
Er kwamen veel verleiders in de wereld
die de komst van Jezus Christus als mens loochenden.
Dat is typisch voor de verleider en de antichrist.
Let op, anders zul je, de vruchten van onze arbeid verliezen
in plaats van het volle loon te krijgen.
Al wie te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft,
heeft God niet.
Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.Stilstaan bij ...

Kinderen / Vrouwe
Met ‘Vrouwe’ bedoelt de schrijver van deze brief waarschijnlijk de groep christen waarvoor deze brief bestemd was. In dat geval zijn haar kinderen de gelovigen.

Verleiders
De schrijver heeft het wellicht over de ketterij van de doceten (docetisme), die beweerde dat Jezus Christus slechts in schijn een lichaam had.
Later in de tijd dachten de Katharen (12de - 14de eeuw) op een gelijkaardige manier over de aanwezigheid van Christus op aarde.