Loading...
 

21e zondag door het jaar C - eerste lezing

Jesaja 66, 18-21: Ik verzamel alle volken

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1223)

De Heer zegt: ‘De tijd is gekomen om de volken te straffen. Ik zal veel volken en landen bij elkaar brengen. Ze zullen komen en zien hoe machtig ik ben. Maar ik zal iets bijzonders doen: ik zal ze niet allemaal straffen.
De mensen die ik niet straf, zal ik naar andere volken sturen. Daar zullen ze iedereen vertellen over mijn macht. Ik stuur hen naar verre landen: naar Tarsis, Pul en Lydië, waar de mensen goed kunnen schieten met pijl en boog, naar Tubal en Griekenland, en naar de verste eilanden. Want in die landen is mijn naam nog niet bekend, daar hebben ze nog niet gehoord hoe machtig ik ben.
Ik zal dus mensen naar verre landen sturen. Zij zullen de Israëlieten die daar gevangen zitten, terughalen. Ze brengen hen terug naar Jeruzalem met paarden en wagens, en met ezels en kamelen. Ze brengen hen naar Jeruzalem, naar mijn heilige berg, als een geschenk voor mij. Het zal net zo’n feest zijn als wanneer de Israëlieten heilige offers naar mijn tempel brengen. En dan zullen ook mensen van andere volken mij als priester kunnen dienen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik kom om alle volken en talen te verzamelen.
Zij zullen komen en mijn glorie zien.
Ik geef hun een teken en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar Tarsis, Put, Lud, Mesek, Ros, Tubal en Jawan,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hoorden
en mijn glorie nog niet zagen.
Ze zullen mijn glorie onder de volken verkondigen.
Dan brengen ze al je broeders uit de volken terug,
als een offer voor God,
op paarden, wagens, huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals de zonen van Israël in reine vaten hun gaven brengen
naar de tempel van God, zegt God.
En ook uit hen zal Ik Mij priesters en levieten kiezen, zegt God.Stilstaan bij …

Tarsis (Westen)
Wellicht een Fenicische kolonie in Spanje (Feniciërs waren zeevaarders - de Israëlieten niet). De precieze ligging ervan is onzeker.

Put (Zuiden)
Gelegen in Somaliland (Afrika).

Lud (Zuiden)
Lydië of een Noord-Afrikaans volk (Afrika).

Mesek (Oosten)
Volk in Klein-Azië aan de zuidoostkust van de Zwarte Zee.

Tubal (Oosten)
Lag in Anatolië – Zuidoosten van de Zwarte Zee.

Jawan (Noorden)
Griekenland

Verre eilanden
De Griekse archipel.

Bij de tekst

Universalisme

In de geschriften van het Oude testament staat meestal het volk Israël centraal. Maar niet in de slottekst van het boek Jesaja, waarin de profeet het heeft over God die zich door alle volkeren (uit het westen, het zuiden, het oosten, het noorden) wil laten kennen, volkeren uitzendt naar verre plaatsen en uit die volkeren priesters en levieten zal kiezen.