Loading...
 

24 december

LIGHT SOURCERode draad in de lezingen
Jezus, de Christus, de Messias, de Koning, God met ons.


1e lezingKoning David wil een tempel bouwen voor God. Maar God wil liever gewoon onder de mensen zijn voor altijd.
TussenzangIn psalm 89 zagen de eerste christenen Jezus Christus in David, het beeld van de nieuwe Messias die in deze psalm bezongen wordt.
EvangelieZacharias, de vader van Johannes de Doper, bezingt in dit lied de betekenis van zijn zoon op de achtergrond van het Oude Testament, dat getekend wordt door de belofte van bevrijding en gerechtigheid. Zijn zoon zal de wegen voorbereiden van die Messias.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal van de dag:

2 Brad Neathery XrSzacdYbtQ Unsplash

Zeven goden
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 358)

Padre Jacomo was bezig met het voorbereiden
van een preek over de zeven sacramenten.
De koning kwam voorbij en vroeg
‘Padre, hoeveel goden zijn er eigenlijk?’
‘Zeven, natuurlijk,’ antwoordde de padre verstrooid.
De koning begreep er niets van.
‘Kom dat morgen maar eens uitleggen in mijn paleis.’

De volgende dag kwam Emilio padre Jacomo tegen
‘Wat scheelt er?’
De priester vertelde wat er gebeurd was.
‘Laat mij dit maar oplossen,’ zei Emilio
en hij ging naar de koning.

‘De eerste god die jullie vereren is de macht
Jullie tweede god is de grond.
En jullie derde god is het goud,
daar heb je alles voor over.
De vierde is de alcohol.
De vijfde het egoïsme,
De zesde is de seks.
Of je nu van die persoon houdt of niet,
maakt voor jullie niets uit.
De zevende god is de ware God.
Hij is het die zijn zoon stuurde
om ons te bevrijden van de zes andere goden.’

De koning was zo verbaasd over wat Emilio zei,
dat hij in alle stilte kon weggaan.

Foto van Brad Neathery in Unsplash (detail)