Loading...
 

28e zondag door het jaar A - eerste lezing

Jesaja 25, 6-10a: Een maaltijd voor alle volken

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1167-1168)

Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.
Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd.
Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: ‘De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.’

De Heer beschermt de berg Sion.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God houdt een feestmaal voor alle volkeren op de berg Sion.
Het wordt een feest met uitgelezen gerechten en lekkere wijn.

Op die berg scheurt God de sluier van de dood
die over alle volken ligt.
Want Hij vernietigt de dood:
Hij veegt de tranen weg van alle gezichten.
Niemand zal zijn volk nog slecht behandelen.
God heeft het gezegd!

Op die dag zullen de mensen zeggen:
‘Dat is onze God.
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Laten we blij zijn en juichen om de redding die Hij bracht.
Want op die berg rust de hand van God.'Stilstaan bij ...

Maaltijd
De maaltijd die Jesaja beschrijft, lijkt op een uitbundige maaltijd bij de kroning van een koning.
In de Bijbel is een maaltijd vaak het beeld van de volheid van leven en geluk.

Voor alle volken
God is niet dé god van Israël alleen, maar van alle volkeren, ook voor volkeren die tegenstanders en vijanden waren.

De berg Sion
Sion is één van de bergen waarop de stad Jeruzalem is gebouwd. Op de plaats waar de stad lag zoals David en Salomo die kenden, ligt nu het joodse kwartier van de Oude Stad. Daar bevinden zich het zogenaamde graf van koning David en het cenakel, de plaats waar Jezus voor het laatst met leerlingen van Hem zou gegeten hebben.

Sluier
Met die sluier wordt een rouwkleed bedoeld. Het scheuren van het rouwkleed dat de wereld bedekt, betekent het einde van alle verdriet, want in het rijk van God is er geen plaats voor de dood.

Onze God
Merk het contrast op met het begin van Jesaja 25, waarin een individu God aanspreekt. Dit deel van de tekst is een lofzang voor God die door iedereen gezongen wordt.

Bij de tekst

Context

Tussen de onheilsorakels over volkeren die een bedreiging zijn voor het volk van God én over Jeruzalem, zijn er een aantal hoofdstukken (Jesaja 24-27) die de Apokalyps van Jesaja worden genoemd. Die hoofdstukken hebben het over een tijd waarin God alles ten goede keert.
Hiervoor gebruikt Jesaja het beeld van God die een feestmaal organiseert op een berg voor alle volkeren. Dit beeld vormt een groot contrast met het voorafgaande hoofdstuk dat de ontredderde toestand van de aarde beschrijft.Betekenis

Deze tekst over een maaltijd op de berg Sion, is een visioen van de profeet Jesaja. Daarin heeft God niet alleen aandacht voor zijn eigen volk, maar voor alle volkeren, dus ook voor niet-joodse volkeren, heiden-volkeren. Een heel opmerkelijk visioen in een tijd die gekleurd is door een dreigende ballingschap.

Suggestie

Jongeren

DOEN

De grote receptie

Nodig iedereen uit (op de parochie: iedereen die de eucharistie volgde; op school: andere klassen) op een receptie (achteraan in de kerk; op de speelplaats). Zorg voor drank en hapjes.
Klik hier voor mogelijke ideeën.