Loading...
 

29 juni: HH Petrus en Paulus - eerste lezing

Handelingen 12, 1-11: De vrijlating van Petrus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1740)

In die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en mishandelen. En hij liet Jakobus, de broer van Johannes, onthoofden. De Joden vonden het goed dat hij dat deed.
Toen Herodes dat merkte, liet hij ook Petrus oppakken. Dat gebeurde in de week van het Joodse Paasfeest. Herodes was van plan om Petrus na het feest aan het volk te laten zien, en hem dan te doden. Tot die tijd sloot hij hem op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen van vier soldaten.
Terwijl Petrus in de gevangenis zat, waren de christenen steeds voor hem aan het bidden.

De dag kwam dat Herodes Petrus wilde laten doden. De nacht daarvoor lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen twee soldaten in, en hij was vastgebonden met twee kettingen. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers.
Opeens stond er een engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel schudde Petrus wakker en zei tegen hem: ‘Kom, sta snel op!’ Meteen vielen de kettingen van de handen van Petrus af.
Toen zei de engel: ‘Doe je riem om en trek je schoenen aan.’ Petrus deed het. Daarna zei de engel: ‘Doe je jas aan, en kom mee.’ Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Hij dacht dat hij droomde, hij wist niet dat alles echt gebeurde.
Samen met de engel liep Petrus langs twee groepen bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis. Door die poort kwam je in de stad. De poort ging vanzelf open. Petrus en de engel gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder. Toen was de engel opeens weg.

Toen pas wist Petrus dat hij niet droomde, en hij zei bij zichzelf: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft mij gered uit de handen van Herodes. Nu zal niet gebeuren wat het Joodse volk verwachtte.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus al een tijd gestorven was op een kruis,
liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren
en mishandelen.
Hij liet Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard doden.
Omdat hij zag dat de Joden dat goed vonden,
nam hij ook Petrus gevangen. Dat was juist met Pasen.
Hij liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man bewaken,
zo was hij zeker dat hij Petrus na het paasfeest
in het openbaar kon veroordelen.
Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden.
De gemeente bad vurig voor hem tot God.
De nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen,
sliep Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in,
terwijl ook vóór de deur van de cel de wacht werd gehouden.
Plotseling stond er een engel van de Heer bij Petrus
en straalde er licht in de ruimte.
Hij duwde Petrus wakker met een por in zijn zij en zei: ‘Sta vlug op.’
De kettingen vielen van zijn polsen.
De engel zei: ‘Doe je gordel om en trek je schoenen aan.’
Dat deed Petrus.
Toen zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg me.’
Petrus volgde hem naar buiten, maar het drong niet tot hem door
dat wat de engel deed werkelijkheid was.
Petrus dacht dat hij droomde.
Ze gingen voorbij de eerste en de tweede wacht
en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad.
Die opende zich vanzelf voor hen.
Ze gingen naar buiten en liepen één straat door.
Toen verliet de engel hem ineens.
Petrus kwam tot zichzelf en zei:
‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd
en mij heeft gered uit de hand van Herodes
en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht.’Stilstaan bij ...

Herodes
Dezelfde Herodes die een rol speelt in het lijdensverhaal van Jezus, dwarsboomt ook de leerlingen van Jezus. Hij zet leden van de gemeenschap gevangen en doodt ze.

In de dagen van de ongedesemde broden / paasfeest
Hiermee wordt Pesach bedoeld, het joodse paasfeest.

Bij de tekst

Herinneringen aan ...

Het Oude Testament

Deze tekst herinnert aan het verhaal van de uittocht uit Egypte:
het tijdstip van de gevangenschap (paasnacht), de gevangenschap zelf, de bevrijding, het bevel om schoenen aan te trekken en zich te omgorden.Het Nieuwe Testament

De bevrijding van Petrus en zijn aankomst bij zijn vrienden zitten vol verwijzingen naar de verrijzenisverhalen.

. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus
De slaap is een Bijbels beeld voor de dood.

. De verrijzenis van Jezus
. De bewakers merken niets
. De gevangenispoort opent zich als de steen die voor het graf werd weggerold.
. De eerste getuige is een vrouw. Ze wordt niet geloofd. (verder in de tekst)
. De woorden ‘Sta op’ van de engel verwijzen naar 'opstanding' (= verrijzenis).

Bijbel en kunst

Beeldhouwkunst

GISLEBERTUS

De vrijlating van Petrus

Autun Vrijlating Van Petrus

Kathedraal van Autun


C. LAZARAKIS

Vrijheid

C.Leterme 2022 Lazarakis Vrijheid

Foto © Chantal Leterme (2022)


Werk van de Griekse kunstenaar Christos Lazarakis, uitgevoerd in Parnon marmer.
Gezien op het eerste marmer-beeldhouwkunst-symposium in Naflio (2022 - Peloponesos - Griekenland).

Schilderkunst

G. VAN HONTHORST

De vrijlating van Petrus (1618)

La Liberation De Saint Pierre 1618

De Nederlandse kunstschilder Gerrit Hermansz van Honthorst (Utrecht 1590 - Utrecht 1656) was een van de meest begaafde volgelingen van Caravaggio.

F. BENCOVICH

De vrijlating van Petrus

Federiko Benković Vrijlating Van Petrus

Olie op doek, 98cm op 131 cm
Ljubljiana, Nationaal museum (Narodna galerija)


Federico Bencovich (1667 – 8 Juli 1753), ook wel Il Dalmatino genoemd, was een belangrijk barokschilder. Hij werkte vooral in Italië.